Úmysly

Pondelok

06:30 +Róbert +Irena +Vladimír +Róbert | Sabinov
18:00 +Ján | Sabinov

Utorok

06:30 ZBP Peter s rod. | Sabinov
18:00 ZBP Margita (80 r.) | Sabinov
06:30 +Mária +Anton | Jakubovany

Streda

06:30 +Gabriela +Valér +Marta | Sabinov
18:00 +Bartolomej | Sabinov
18:00 +Jozef +Jozef +Alžbeta +Barbora | Orkucany

Štvrtok

06:30 +Margita +Štefan +Alena +Marek | Sabinov
18:00 +Cecília +Marcel | Sabinov
18:00 ZBP Mária | Jakubovany

Piatok

06:30 +Mária | Sabinov
18:00 +Peter +Jozef | Sabinov
10:30 ZBP Bohuznáma rodina | Orkucany

Sobota

06:30 +Ján +Mária +Ján +Jozefína | Sabinov
18:00 +Anton +rod. Andrašová a Pilarčíková | Sabinov
18:00 +Ján | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 +Jozef | Sabinov
10:30 +Vladimír | Sabinov
18:00 Za farnosť | Sabinov
09:00 ZBP Gabriel (40 r.) s rod. | Jakubovany
10:30 ZBP Miroslav, Pavol, Anna s rodinami | Orkucany

Oznamy

VIANOČNÉ OBDOBIE sa končí nedeľou Krstu Krista Pána a začína cezročné obdobie.

KOLEDOVANIE DOBRÁ NOVINA Ďakujeme všetkým koledníkom, ktorí sa zúčastnili koledovania Dobrej noviny. Naše poďakovanie patrí tiež organizátorom – členom farského eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, ktorí organizačne pripravili tento tradičný prvok, ktorý je súčasťou Vianočného obdobia. Koledníci vyzbierali v našej farnosti 3477€. Vďaka aj vám, ktorí ste prijali koledníkov a prispeli na humanitárne a rozvojové projekty v subsaharskej Afrike.

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ – POĎAKOVANIE patrí aj všetkým účinkujúcim na Jasličkovej pobožnosti, ktorá sa uskutočnila v piatok. 30.12. na sviatok sv. Rodiny. Rovnako ďakujeme aj rodičom a všetkým, ktorí pripravili túto milú slávnosť.


Pozvánky