Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Michal a Vilma | Farský kostol
17:30 + Ladislav a Mária | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra s rod. | Farský kostol
17:30 + Nina, Mária, Emília a Vladimír | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Jaroslav | Farský kostol
17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Fiľovú | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Jana | Farský kostol
17:30 + Ján (1. výročie) | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Johana, Ignác, Alojz a Michal | Farský kostol
18:15 | Farský kostol
17:30 + Pavol | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 Za duše v očistci | Farský kostol
18:15 + František | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 + Peter | Farský kostol
14:30 Za ZBP pre kňaza Ľuboša a jeho spoločenstvo | Farský kostol
18:15 + Štefan | Farský kostol
07:30 + Ján, Adela a Zdenko | Baničné
09:00 | Baničné
10:30 + Vladimír a zosnulí z rodiny | Baničné
07:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku a Janka | Klačno
09:00 | Klačno
10:30 + Tomáš a Hermína | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) KONIEC VIANOČNÉHO OBDOBIA: Dnešnou nedeľou Krstu Pána sa končí vianočné obdobie.

2) STRETNUTIE RODIČOV: V nedeľu, 22.1.2023 po sv. omši o 14:30 (o 15:30) v kostole sv. Ondreja bude
stretnutie rodičov prvoprijimajúcich detí.

3) PRIHLÁSENIE NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA: Kandidáti birmovania, ktorí sú teraz v 8. ročníku
a vyššie, si ešte stále môžu vyzdvihnúť prihlášku osobne v sakristiách kostolov po sv. omši od
kňaza.

4) SEMINÁR PRE ŽENY: Zajtra (pondelok 9.1.2023) o 17:00 pozývame do Farského kostola všetky ženy
každej vekovej kategórie na Seminár pre ženy s treťou témou: „Pozvaná do vzťahu“.

5) BURZA KNÍH: Burza kníh prebieha naďalej. Knihy, ktoré by ste chceli posunúť ďalej, položte na
stolík vzadu vo farskom kostole. Doteraz sa z burzy kníh vyzbieralo 545,72 €, ktoré budú použité
na rekonštrukciu spevárne na fare.

6) MILODARY NA KOSTOL A PRE POTREBY FARNOSTI:
❑ bohuznáme rehoľné sestry 100 €;
❑ bohuznáma 50 €; bohuznáme obetovali 100 €; bohuznámi 140 €;
❑ bohuznáma na opravu vitráží od Ľudovíta Fullu 500 €;
❑ bohuznámi na speváreň 150 €; z koncertu vianočných kolied na speváreň 420,78 €;
❑ bohuznámi na podporu miništrantských akcií 275 €;
❑ bohuznáma rodina na novú kuchyňu 100 €;
❑ bohuznáma na obnovu Kalvárie 300 €;
Ďakujeme za vašu štedrosť.

7) POĎAKOVANIE: koncert vianočných kolied v podaní mladých; miništrantský vianočný futbalový
turnaj; trojkráľové korčuľko.

 

„Daj, ó Pane, aby som zostal vždy verný tomu, čo som vyznal v kréde svojho
znovuzrodenia, keď som bol pokrstený v Otcovi i Synovi i v Duchu Svätom.
Nech sa klaniam tebe, nášmu Otcovi, a spolu s tebou tvojmu Synovi; aby som bol
hodný tvojho Ducha Svätého, ktorý vychádza z teba prostredníctvom tvojho
Jednorodeného… Amen.“ (De Trinitate 12, 57).
sv. Hilár