Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
09:30 | Kňazská rekolekcia v Rajeckej Lesnej

Piatok

06:30 |
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 5.skupiny. Po svätej omši stretnutie v Katolíckej škole.
18:00 | Ďurčiná

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

08:00 |
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

 

Betlehem, ako aj výzdoba môžu ostať do 2.februára.
Dnes o 14.00 je vo farskom kostole modlitba svätého ruženca, všetci ste srdečne pozvaní,
   
Katolícka spojená škola pozýva na ples, ktorý sa uskutoční 21. januára 2023.
Vstupenky si zakúpite v kancelárií školy.
    
Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o dôstojne prežitie Vianoc.
    
Ponuka:
– Katolícke noviny,
– Posol,
– Slovo medzi nami,
– Naša Žilinská diecéza,
– Farská charita ponúka stolový kalendár na rok 2023. Odporúčaný príspevok je: 2,50,-€.
Nachádza sa pri vchode od Pastoračného centra.
   
Prajeme požehnaný týždeň.

Pozvánky