Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

  1. Končí sa liturgické vianočné obdobie. Betlehem a stromčeky môžu zostať do Hromníc.
  2. Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, sa môžu uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre na štúdium teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Záujemcovia nech sa prihlásia na miestom farskom úrade najneskôr do 31. januára.
  3. Výstava diel Radoslava Gazdíka, kňaza, fotografa a básnika, ktorý pôsobil aj v Udiči, bude formou vernisáže 7. 1. o 17:00 v diecéznom centre v Žiline, výstava potrvá do konca februára. Informácie je možné obdržať na icommunio@gmail.com.
  4. Upratovanie kostola: Hliníky a Mošteníkova ul.