Úmysly

Pondelok

06:45 na úmysel |
18:00 +manžel Pavel |

Utorok

06:45 +za dušičky v očistci |
18:00 +Ladislav Drábik, rodičia a bratia Kocákoví |

Streda

06:45 -za zdravie a PB pre Alžbetu s rodinou |
18:00 +Margita, Ladislav, Miroslva Mihalíkoví a st. rodičia z o.str. |

Štvrtok

06:45 +Anna a Karol Duchovič |
18:00 +zosnulí z rodiny Horňákovej a Fazekašovej |

Piatok

06:45 +rodina Bačinská |
18:00 +za manžela Ferka ( 2. výr.) |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 +rodičia Štefan a Anna |

Nedeľa

07:00 +rodičia z oboch strán,súrodenci a švagrina |
09:00 +Ladislav Striženec a rodičia z oboch strán a ost. rodina |
10:30 - za veriacich farnosti |
18:30 +Helena Žureková |

Oznamy

– Milodary na kostol : Bohu známa -50,-€, Bohu známa z pohrebu -50,-€, Bohu známa z pohrebu -50,-€, Bohu známa -50,-€, Bohu známa -100,-€, Bohu známa -20,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie kostola má na starosti ruža pani Antónie Belákovej.
– Po sviatku Krstu Pána odložíme betlehem, ale stromčeky ponecháme bez svietenia ako ozdobu do 2. februára – do „Hromníc“.

Na ekostol sv. omša bude vždy v nedeľu o 10,30 h., ako aj prikázaný sviatok.


Pozvánky