Úmysly

Pondelok

06:30 + Veronika a Ján |
18:30 + Štefan a rodičia |

Utorok

06:30 Na dobrý úmysel |
18:30 + Paulína a rodičia |

Streda

06:30 + Jarolím a rodičia |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra |

Štvrtok

06:30 + Helena a Alexius |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu |

Piatok

06:30 + Antónia a rodičia |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána s rodinou |

Sobota

07:00 + Štefan, Magdaléna, rodičia a súrodenci |
18:30 + Irena, Juraj a Irena |

Nedeľa

07:00 Za farnosť |
08:30 + Ján, Genovéva a rodičia |
10:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lukáša, Jozefa, Ladislava a ich rodiny |
11:30 | v maďarčine
16:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre bohuznámych |
18:30 + Stanislav |

Oznamy

Poďakovanie:

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave a slávení vianočných sviatkov v našom chráme. Nech je narodený Pán požehnaním vašich dní.

Svätá omša v Kostole sv. Michala na Vŕšku:

Mesačná latinská sv. omša v Kostole sv. Michala na Vŕšku bude vo štvrtok (12. januára) o 16:30.

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 3.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.