Úmysly

Pondelok

18:00 † Michal Lešš | Močenok

Utorok

17:00 † Rodina Borzová (M) | Horná Kráľová
18:00 † Rudolf a Mária Kompasoví | Močenok

Streda

07:00 † Jozef a Mária Kováčoví, syn Rudolf | Močenok
14:30 Sv. spoveď a sv. omša v DD Milosrdný Samaritán | Močenok - MS

Štvrtok

17:00 † Jozef Kotlár | Horná Kráľová
18:00 † Karol Malík | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v penzióne Orlík | Močenok - O
17:00 † Štefan Sklenár | Horná Kráľová
18:00 † Michal Slávik, rodičia z oboch strán | Močenok

Sobota

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu, Gertu, Editu a Františka | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:30 † členovia o. z. Rubín | Močenok

Nedeľa

07:00 Poďakovanie za 70 rokov manžela, 45 rokov dcéry a 20 rokov vnučky | Močenok
08:30 † Juliana a Michal Dúcoví | Horná Kráľová
09:30 † Ján a Júlia Révayoví (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
13:30 Nedeľné litánie | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomo

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Ľ. spomienka Preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

Upratovanie kostola poprosíme:

Močenok: č. d.: 1728 – 1804  (ul. Biskupa Majera, nad Ihriskom, Športová), v sobotu po sv. omši

H. Kráľová č.d.: 520 – 540, v sobotu o 14.00 hod.

Litánie:

H. Kráľová    13.30 hod. (M), 14.30 hod.

Močenok

14.30  – modlitba posv. ruženca

15.00 – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 – litánie k Panne Márii

 

FARSKÉ OZNAMY:

 

Dnes v nedeľu 8.1. 2023 slávnosťou Krstu Pána sa končí vianočné obdobie. Po tomto sviatku sa odkladná betlehem, prestanú sa spievať vianočné piesne. Stromčeky ako ozdoba môžu zostať do 2. februára. Začína sa liturgické obdobie cez rok pred pôstnym obdobím.

 

Srdečne Vás pozývame na dnes v nedeľu 8.1.2023 na koncert speváckej skupiny Cantica z Močenku. Koncert začne o 15.30 hod. v Kostole sv. Klimenta. Týmto koncertom sa rozlúčime s tohtoročnými vianočnými sviatkami.

 

Srdečne Vás pozývame na XII.- ročník Farského plesu, ktorý sa bude konať 28.1.2023. Bližšie informácie sú na výveskách pred kostolom a internetovej stránke farnosti a obce Močenok.

 

TERMÍNY 1. SV. PRIJÍMANIA VO FARNOSTI MOČENOK

Močenok 21.5.2023 o 10.30 hod. 

Horná Kráľová 28.5.2023 o 10.00 hod. 

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. sv.  spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                      (17.00 hod. sv. spoveď – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. sv. spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                     (16.00 hod. sv. spoveď  – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
Nedeľa

8. január

 

Krst Pána

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Nováková

p. Kollárová

 

K. Rábeková

p. Kútna

p. Hanková

Pondelok

2. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Balážiová

Utorok

3. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Šuvada

Streda

4. január

7.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Révayová

Štvrtok

5. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Lenčéšová

p. Malík

Piatok

6. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Balážiová

deti

Sobota

7. január

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Nováková

 

p. Sklenárová

p. Vereš

p. Révayová

Nedeľa

8. január

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Nováková

p. Kollárová

 

p. Hanková

K. Rábeková

L. Blehová

 

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

.