Úmysly

Pondelok

17:30 – + Karol, Emília, Milan, Anna, Ján a Lukáš |

Utorok

06:15 – + Vladimír |
17:30 – + Ján |

Streda

06:15 – Za požehnanie a živú vieru pre pravnučku Nikolku a syna Miroslava |
17:30 – + Adam, Gabriela, Ružena, Vladimír, Marián, Anna |

Štvrtok

06:15 – + manžel Anton, + príbuzní Aladar a Rastislav |
17:30 – 1. Za zdravie a BP pre manželov a deti 2. + rodičia |

Piatok

06:15 – Za skoré víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie, odčinenie hriechov a obrátenie hriešnikov |
17:30 – + Jozef, Katarína, Lídia, Viera a Vilibald |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – + Mária, Andrej a Milan |

Nedeľa

07:00 – Za zdravie a Božiu pomoc pre Viliama, Máriu, Ladislava a Jozefa |
08:30 – + Božena Korbeľová (5. výročie) |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

Pozvania a informácie:

  • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání a pozývame všetkých ostatných ochotných farníkov, ktorí môžu pomôcť.
  • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 v kostole. (Nie počas sv. omše).
  • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. V tomto čase si môžete prísť zapísať aj úmysly sv. omší na mesiac január.
  • Pozývame vás na Farskú púť do rakúskeho pútnického mesta Mariazell, ktorá sa uskutoční  v sobotu 13. mája 2023. Cena na osobu je 45 €. Prihlásiť sa môžete na fare do 31. 3. 2023 so zálohou 25 €. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveskách.
  • Stretnutie farskej charity bude v stredu 11.1. večer po sv. omši o 18.15 hod.
  • V utorok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie prvoprijímajúcich detí.
  • V piatok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie birmovancov, ktoré bude pokračovať aj po sv. omši na fare.

Pozvánky