Úmysly

Pondelok

Za farníkov | Féria, súkromná

Utorok

18:00 Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc | Féria

Streda

Na úmysel ordinára | Féria, súkromná

Štvrtok

18:00 + Božena Cabáneková, mesačná sv. omša | Féria

Piatok

Na úmysel celebranta | Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka, súkromná

Sobota

Na úmysel ordinára | Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Nedeľa

08:00 + Ernest a Katarína Bojdoví | 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:00 + Stanislav Beňo, 3. výročie |

Oznamy

Končí sa Vianočné obdobie a nasleduje cezročné obdobie. Vianočná výzdoba môže zostať do sviatku Obetovania Pána (Hromnice), teda do 2. februára.

Nasledujúci týždeň od 9. do 17. januára nebudem vo farnosti. V prípade potreby, prosím, kontaktujte pána dekana Romana Gallasa, farára v Zbehoch: 037/779 30 53, 0917/611 495.

Ďakujem vám za milodary pre potreby farnosti. Za uplynulý týždeň ste prispeli sumou 635,-€. Nech vás za to dobrotivý Pán odmení!

Kto má záujem nasledujúcich 90 dní (od 9.1. do 9.4.) prežiť nasledovaním Krista podľa programu Učeník90, inšpirovaného projektom Exodus90, môže prísť dnes o 18:00 do kostola. Ide o formu duchovných cvičení určených pre všetkých a sú postavené na troch pilieroch: modlitba s denným čítaním úryvkov z knihy Nasledovanie Krista, askéza ako odriekanie alebo obmedzovanie nejakých pozemských dobier na posilnenie vôle a duchovného života a spoločenstvo osôb, ktoré prechádzajú týmto programom spolu. Cieľom je prostredníctvom určitých pravidiel: priblížiť sa viac k Pánovi, odpútavať sa od toho, čo nás robí neslobodnými, naučiť sa miernosti v užívaní pozemských dobier, posilniť svoju vôľu, upevniť sa vo viere a správnejšie budovať vzťahy s ľuďmi. Bližšie a podrobnejšie vám vysvetlím pravidlá dnes večer.


Pozvánky