Úmysly

Pondelok

06:15 + Jozef a Mária |
17:00 + Rudolf, Jolana, Helena |

Utorok

06:15 BPZ pre rodinu Anny |
17:00 Poďakovanie za 70 r. života brata |

Streda

06:15 Ján, Juraj, Mária, Ľudmila |
17:00 + Metod, Karol, Kamil a Ján | Ondrašová
17:00 + Anton, Magda, Alžbeta, Gabriela |

Štvrtok

06:15 + Pavol a Oľga |
17:00 BPZ pre Jána |

Piatok

06:15 + Jolana, Michal, Alexander |
17:00 + Juraj – 1. výročie | Ondrašová
17:00 + Anna, Júlia, Pavol, Jozef |

Sobota

07:00 + František, Štefánia, Alojz, Anna |
17:00 +Ferdinand, Mária a ich rodičia |

Nedeľa

06:15 Za ľud farnost |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Za ľud farnosti |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Štefan, Klementína, Jozef, Gabriela | Ondrašová

Oznamy

  • V utorok po večernej sv. omši bude stretnutie lektorov na fare.
  • Pozývame vás na otvorené stretnutie spoločenstva mladých a rodín 11.1.2023 (streda) o 18:00 v Katolíckom dome. Môžete sa tešiť na spoločnú modlitbu chvál, prednášku otca Ľuboša Laškotyho a agapé.
  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16:00 do sv. omše.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 12.
  • V našej farnosti sa na Dobrú novinu vyzbieralo 1872,35 €, z toho v Lipt. Ondrašovej 302,35 €. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať“.
  • Dnešnou nedeľou (Krstu Krista Pána) sa končí vianočné obdobie.