Úmysly

Pondelok

06:45 za BP a uzdravenie pre Štefana | Farský kostol
18:00 za zdravie a BP v rodine | Farský kostol

Utorok

06:45 +Juraj a Mária Kunoví | Farský kostol
18:00 +Imrich Bogdan a syn Róbert | Farský kostol

Streda

06:45 +František a Marián | Farský kostol
16:30 +Géza és Tibor | Farský kostol/maď.
18:00 za pokoj a Božie požehnanie | Farský kostol

Štvrtok

06:45 za BP a uzdravenie pre manželku | Farský kostol
18:00 +Ján, Terézia a synovia Ján, Jozef, rodičia | Farský kostol

Piatok

06:45 Poďakovanie za BP pre rod. Sabóovú | Farský kostol
16:30 +Kósi és Kiss család | Farský kostol/maď.
18:00 +Ján, Mária, Helena a rodičia | Farský kostol

Sobota

06:45 pohrebná | Farský kostol
18:00 +Alena Kolompárová | Farský kostol

Nedeľa

07:30 +Anton Šebo, manželka Katarína, syn Štefan | Farský kostol
08:45 +Szekér László, Júlia és Balázs (szülők | Farský kostol/maď.
10:30 za farské spoločenstvo Za BP pre rodinu Talapkovú | Farský kostol
18:00 Poďakovanie za 70 rokov života | Farský kostol

Oznamy

Dnes na nedeľu Krstu Krista Pána 8. januára príde medzi nás novobanský spevácky zbor Cantus Monte Regis. Svojím spevom nás budú sprevádzať počas sv. omše o 10.30 a na konci pridajú pár vianočných kolied.

Popoludní vás pozývame do farského kostola na modlitby vo Večeradle o 16.30.

Končí sa Vianočné obdobie a začína Cezročné obdobie pred Pôstnym obdobím.
Vianočná výzdoba môže zostať v kostole do 2. februára.

Budúci týždeň po vianočných prázdninách v škole, budeme pokračovať v katechéze prvoprijímajúcich v stredu 11. 01. o 16.30 vo fare. Rovnako pokračujú katechézy birmovancov v piatok 13. 01. o 16.00 vo fare.

Milodary na obnovu lavíc môžete odovzdať v nedeľu 15. 01. po všetkých svätých omšiach. Vyslovujeme úprimné Pán, Boh zaplať!


 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan