Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• V piatok po sv. omši vás srdečne pozývame na Eucharistickú adoráciu.
• Farnosti sv. Jakuba a Panny Márie Vás srdečne pozývajú na púť do Svätej zeme 4.-11.6.2023.
Prihlásiť sa môžete v sakristii. Bližšie informácie nájdete na výveske a na fpmknm.sk.
• Miešaný spevácky zbor Shema a Mestský komorný orchester v Kysuckom Novom Meste Vás
srdečne pozýva na celovečerný slávnostný novoročný koncert, ktorý sa uskutoční dnes o 18:00 v
Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. Na koncerte zaznejú mnohé vianočne melódie, ktorými
sa rozlúčime s vianočným obdobím, ale tiež mnohé známe filmové a muzikálové melódie v podaní
účinkujúcich. Vstupné 7 eur.
• Počas koledovania Dobrej Noviny sa vyzbieralo vo farnostiach Kysuckého Nového Mesta
5.530,50 €. Všetkým darcom a koledníkom Pán Boh zaplať.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami okrem nedele.