Úmysly

Pondelok

17:00 ✝︎ Anton Návarka30r manž. a starí rodičia Návarkoví a Valentínoví | Orovnica
18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Utorok

17:00 ✝︎ Jozef Duška a rodina | Psiare
18:00 ✝︎ Anna Richterová 30 deň | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ Jozef a Helena Angletoví a dcéry Janka a Danka | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 Adorácia | Farský kostol
18:00 ✝︎ Jozef a Terézia Rovanoví a rodičia | Farský kostol

Piatok

17:00 ✝︎ František Valach a manželka Terézia | Psiare
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc do ďalších rokov | Farský kostol

Sobota

18:00 ✝︎ Anna Bosmanová, manžel a rodičia z oboch strán | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

08:00 Poďakovanie za Božiu pomoc č.domu 93 | Psiare
09:30 ✝︎ Ivan Závadský 3. výročie | Orovnica
11:00 ✝︎ Pavpl Miškovský a rodičia z oboch strán | Farský kostol

Oznamy

  • Dnes sa končí vianočné obdobie. Jasličky sa spred oltára odložia a prestanú sa spievať vianočné piesne. Stromčeky a betlehem, ak je v zadnej alebo bočnej časti kostola, môže zostať do 2. februára. Dnes o 15.00 hod bude v bazilike sv. Benedikta benefičný koncert, ktorého výťažok bude ma opravu kalvárie v Hronskom Beňadiku.

Ostatné oznamy

  • Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky