Úmysly

Pondelok

08:00 + za zdravie a B. pomoc pre rod. Vreštiakovu |

Utorok

08:00 + Anton, Jaroslav Poliak a rodičia z oboch strán |
17:00 - za zdravie a B. pomoc pre Magdalénu |

Streda

08:00 + rod. Marcinekova, Stierankova a starí rodičia |
17:00 + Štefan a rod. Barnášova |

Štvrtok

08:00 + Anna Uhrinová (1.výr.) |
17:00 + Vojtech Matuška a rodičia z oboch strán |

Piatok

08:00 - za zdravie syna |
17:00 + Jozef Janita, Irenka s manž. a deti Zuzka s Jankom |

Sobota

08:00 + Marta Bennárová |
17:00 + Štefan a Ľudovít a rodičia z oboch strán |

Nedeľa

08:00 + Viera a Ľudovít Špánikovci, Danka Malatincová |
09:00 - | Krivec
10:00 - za farnosť |

Oznamy

  • Upratovanie kostola má na starosti ruža Heleny Vyletelovej.
  • Dnešnou nedeľou sa končí Vianočné obdobie a začína liturgicky „obdobie cez rok“.
  • ErKO stretko bude na budúcu nedeľu o 13.30 h. pre všetky deti.
  • Na budúcu nedeľu bude v Kriváni regionálne stretnutie Modlitieb matiek. Bližšie informácie
    sú na výveske pred kostolom.