Úmysly

Pondelok

06:00 ZBP pre Ľuboslava | Fk
12:00 + Daniela, Vojtech, Milan | Fk
18:00 + Mária Ján Ďuroň | Fk
18:30 za rod. Mudroňovú | Br
18:30 za ZBP dcéry Zuzany | CSŠ

Utorok

06:00 + Jaroslav Biňas | Fk
12:00 + Terézia Mužilová | Fk
18:00 za zmierenie pre bratov Jozefa, Eugena a Jána | Fk
18:30 ZBP a pomoc pri operácii pre Mariána | Br
16:00 + Jozef Ťapaj, Anna Ťapajová | Ns

Streda

06:00 ZBP pre Lukáša | Fk
12:00 + Bernardína Záhorová | Fk
18:00 za BP pre Annu Katrenčíkovú "70 rokov" | Fk
07:45 za syna Jozefa | CSŠ
18:30 za rodinu Františka - za Božie požehnanie | Br

Štvrtok

06:00 za zdravie Želmíry Bińas | Fk
12:00 + Ján Samuheľ | Fk
18:00 za zomrelých rodičov Angely a Karola a ich dve dcéry | Fk
17:00 + Žofia, Anton Beňuš, Jozefína, Ondrej Hanko | Br
16:00 za zdravie a BP pre Annu | Ns

Piatok

06:00 + Mária Tomláková | Fk
12:00 + Vladimír Kubala | Fk
18:00 ZBP pre matku a dcéru | Fk
17:00 za zdravie a BP pre deti Dominiku, Sofiu , Lukáša | Br
17:00 + Ján Laštic | VK

Sobota

06:30 na úmysel | Fk
18:00 za Božiu pomoc r. Strakovej pri výchove detí | Fk
07:00 za ZBP rodiny Júlie a Jozefa | Br

Nedeľa

06:30 + Štefan Belvončík - 2. výročie | Fk
09:00 + Ján Tomlák | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 + Ján a Anna Vrabček | Fk
07:45 + Ján Siváň, Terézia Duchoňová, Ján Gábor | Br
10:00 + rod. Berešíková a Brežná | Br
18:30 | Br
09:15 + Augustína, Miroslav Chlupáček | VK
16:00 na úmysel | Ns

Oznamy

KRST PÁNA
– Dnes sa končí Vianočné obdobie. Nasleduje Obdobie cez rok pred
Pôstnym obdobím. Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým
veriacim, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a
priebehu vianočných sviatkov. Pán Boh zaplať!
– Tento týždeň budú už riadne sv. omše za účasti detí, pre mládež a
rodiny.
– Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej
prípravu prosíme terciárov.
– Koledníci Dobrej noviny vykoledovali 3000,- eur. Pán Boh zaplať!
– Na nástenke (aj na internetovej stránke) nájdete nové
rozplánovanie predmanželskej a predkrstnej prípravy na rok 2023.
– Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Drozdová.