Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | Adorácia od 15:00
18:00 | Adorácia od 15:00

Piatok

07:00 |
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Dnešným dňom končí Vianočné obdobie, od pondelka vstupujeme do cezročného obdobia pred pôstom.

Sviatosť manželstva: Jozef Oškrobaný a Darina Ďurníková; Dávid Trúchlik a Pavla Homolová.

Upratovanie: ďakujeme za ich službu farnosti skupine Podzávoz u Tomali.

Deti, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže, si môžu po sv. omšiach prevziať v sakristii kostola odmenu.

Rekolekcia kňazov nášho dekanátu Čadca sa uskutoční vo štvrtok 12.01.2022 vo farnosti Skalité. Stretnutie začne sv. omšou o 10:00 vo farskom kostole.

Slová úprimnej vďačnosti adresujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu Vianočných sviatkov: kostolníkom a kostolníčkam, miništrantom, organistom, hudobníkom, spevákom. Vám, ktorí sa staráte o čistotu a výzdobu našich kostolov; tým, ktorí organizovali “Živý Betlehem”, koledníkom Dobrej noviny, všetkým dobrodincom a rodinám, skautom za prinesenie Betlehemského svetla… Nech Vám to Pán štedro odmení svojím požehnaním!

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Pozvánky