Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Štvrtok

07:00 | Bošany
08:00 | Krnča

Piatok

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Sobota

07:30 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Farské oznamy – 8. januára 2023

Po dnešnej nedeli sa končí vianočné obdobie a od zajtra začína obdobie cez rok. Preto sa odloží betlehem (ak je v zadnej časti kostola alebo v osobitnej kaplnke, môže sa ponechať do 2. februára); stromčeky ako ozdoba môžu zostať do 2. februára – do Hromníc a prestanú sa spievať vianočné piesne.


Farský ples sa bude konať v piatok 27. januára 2023. Vstupenky si môžete zakúpiť u p. organistky Gajdošovej.


V dňoch 19. až 27. mája 2023 sa bude konať z našej farnosti púť do Izraela. Bližšie informácie sú na nástenke. Kto má záujem ísť na púť do Svätej zeme, nech sa príde informovať do sakristie alebo na FÚ.


Vo štvrtok, 12. januára t.r. sa vo farskom kostole v Klátovej Novej Vsi uskutočnia kňazské rekolekcie za účasti kňazov nášho dekanátu. O 9:30 hod. začneme adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a o 10:00 hod. budeme sláviť svätú omšu.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY 2

 

zdroj: https://bosany.fara.sk/clanok/farske-oznamy-8-januara-2023