Úmysly

Pondelok

06:30 + rodina Rindošová a Jašková |
17:30 Nedožitých 60 r. manželky Ľubice |

Utorok

06:30 + rodičia Viktor a Alžbeta |
17:30 + rodičia Zuzana a Peter |

Streda

06:30 Za šťastný pôrod |
17:30 + rodičia, súrodenci a synovci Petrík a Paľko |

Štvrtok

06:30 + rodičia, manžel, súrodenci, švagrovia a starí rodičia |
17:30 + Paulína | + adorácia

Piatok

06:30 + švagor Ľubo, Eva, Angela a teta Oľga |
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Sobota

06:30 Za zomrelých z farnosti |
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Nedeľa

07:00 + Magdaléma a Florián a starí rodičia |
08:15 + rodičia Šekoví |
09:30 Za všetkých farníkov |
11:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Elizabeth a rodičov |
18:00 Na úmysel kňaza |

Oznamy

  • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 4.
  • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
  • Dnes poobede budeme požehnávať domy, ktoré sme ešte nestihli na sviatok Zjavenia Pána.
  • V pondelok pri večernej sv. omši o 17.30 bude katechéza pre prvoprijímajúce deti.
  • V utorok pred sv. omšou bude v kostole o 16.30 Mariánske večeradlo.
  • V utorok je stretnutie birmovancov.
  • V stredu po večernej sv. omši o 18.30 bude v našom kostole Novoročný koncert študentov Univerzity Mateja Bela. Pozývame.
  • V sobotu bude miništrantské stretko o 14.00 v pastoračnom centre.
  • Aj v tomto roku budeme mávať eRkostretká – najbližšie bude budúcu nedeľu o 14.00.

Pozvánky