Úmysly

Pondelok

|

Utorok

07:00 |
18:30 |

Streda

07:00 |
18:00 | oratkovská svätá omša v kaplnke
18:30 |

Štvrtok

07:00 |
18:30 | s adoráciou

Piatok

07:00 |
11:00 | matky s deťmi v kaplnke oratka
18:30 | mládežnícka

Sobota

07:00 |
16:00 | IMOS
18:30 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 | mládežnícka
10:30 | detská
11:45 |
18:30 |

Oznamy

Farské oznamy na 2. vianočnú nedeľu – 8. 1. 2023

  1. Dnešnou 2.vianočnou nedeľou Krstu Pána sa končí vianočné obdobie a začína sa obdobie cez rok.
  2. Vo štvrtok 12.1. bude animovaná adorácia po večernej svätej omši od 19:00 do 19:30.
  3. Vo štvrtok 12.1. bude duchovná obnova pre dospelých.
  4. V piatok po mládežníckej sv. omši o 19.15 bude animovaný piatok. Budeme sa učiť a tancovať spoločenské tance. Pozývame všetkých.
  5. V sobotu 14.1. bude stretnutie IMOS pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Začne sa svätou omšou o 16:00 v kostole u saleziánov a pokračuje stretnutím v skupinkách pre deti a rodičov. Ukončenie bude o 18:00.
  6. Pripomíname zmenu bankového účtu farského úradu, je uvedené na konci oznamov.
  7. V nedeľu 15.1. sa uskutoční v našom kostole trojkráľový koncertorchestra Camerate Novisoliensis s dirigentom Pavlom Tužinským, sólistami a komorným speváckym zborom Ars Vocalis. Začiatok koncertu je o 19.15 (po večernej sv. omši).
  8. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 1.

Pozvánky