Úmysly

Pondelok

07:00 + Anna Petríková, rodičia a svokrovci |

Utorok

18:30 Za B. pož. pre manž. Petra |

Streda

07:00 Za duše v očistci |
18:30 Za B. pož. pre Lukáša a Sáru |

Štvrtok

07:00 Za pož. a obrátenie manželky |
18:30 Za B. pož. pre rodinu Ištokovičovú a Šramkovú |

Piatok

07:00 Za B. požehnanie pre manžela Jozefa Ištokoviča |
18:30 Za B. pož. pre rod. Kamiačovú a Cibulovú |

Sobota

07:30 + Ján Farbiak , Helena Vedrová |

Nedeľa

07:30 + rod. Hajková a Šebeková |
10:00 Za Božiu pomoc a požehnanie pre Mateja a Tomáša |
08:45 | DD

Oznamy

 • V pondelok, stredu, štvrtok a v piatok budú sv. omše ráno o 7.00 hod.
 • V utorok sa budeme modliť večeradlo s Pannou Máriou. Začína o 17.30 hod.
 • PÔST: – V stredu začína pôst. Je to deň prísneho pôstu, kedy sa musíme zdržiavať mäsitého pokrmu a len raz do dňa sa do sýta najesť. Počas sv. omší budeme udeľovať popolec. Krížové cesty sa budeme modliť v stredy o 17.45 a v piatky po večernej sv. omši..
 • V piatok bude adorácia od rannej do večernej sv. omše.
 • V piatok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie mládeže.
 • Cez pôst sa budeme pripravovať na Veľkonočné sviatky ako to bolo aj po minulé roky putovaním obrazu Božieho milosrdenstva do rodín našej farnosti. Tento rok to bude od 6. marca až do 14.apríla. Záujemcovia sa môžu zapísať na zoznam pri vchode do kostola na konkrétny deň. Obraz si rodina preberá vždy večer po sv. omši a na druhý deň ho pred sv. omšou prinesie naspäť. K obrazu sú pripojené aj modlitby, ktoré sa pri ňom odporúčame spoločne modliť.
 • Upratovať kostol prosíme 8. skupinu v sobotu po rannej  omši.
 • Dnes po sv. omši o 10.00 bude v kostole stretnutie rodičov detí, pripravujúce sa na prvé sv. prijímanie.
 • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
 • Naše mládežnícke združenie COR prosí farníkov o poukázanie 2% z daní na jeho činnosť. Tlačivá sú pri dverách
 • Vo štvrtok sa budeme modliť Medžugórsky ruženec, začíname o 17.30 hod.
 • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
 • V na sledujúcich dňoch sa podávajú prihlášky do kňazského seminára na štúdium teológie – kňazstvo. Ak niekto s mužov pociťuje kňazské povolanie a chcel by sa stať kňazom nech sa zastaví na fare.

Karol Vozár, farár

Spoločenstvo SP oznamuje, že v dňoch 24.-25. februára 2023 sa vo Zvolene v Rates aréne uskutoční Ženská konferencia 2023, na ktorú srdečne pozýva. Konferencia vytvára priestor pre stretnutie žien všetkých vekových kategórii, ktoré sa navzájom môžu inšpirovať, povzbudiť prednáškami, svedectvami, spoločným diskusiami, rozhovormi a čerpať tak novú nádej z modlitieb a chvál.

Všetky informácie a registráciu nájdete na  nesputana.godzone.sk

Odkaz na zdrojovú stránku: www.sekier.fara.sk

Pozvánky