Úmysly

Pondelok

18:00 Za zdravie a B. požeh. pre rodičov | féria

Utorok

07:00 Na úmysel | féria

Streda

07:00 Na úmysel ordinára | Popolcová streda
18:00 Za + z rodiny Dičerovej | Popolcová streda

Štvrtok

| féria

Piatok

| féria

Sobota

| féria

Nedeľa

07:30 Za veriacich | Prvá pôstna nedeľa /A/
09:30 Poďak. P. Bohu za 82 r. života a 24 r. vnučky | Prvá pôstna nedeľa /A/

Oznamy

 • Od Popolcovej stredy začína svätopôstne obdobie.
 • Na Popolcovú stredu budú dve sv. omše ráno o 07:00 hod. a večer o 18:00 hod. Pri
  obidvoch bude obrad značenia popolom.
 • Na Popolcovú stredu je zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným
  skutkom pokánia a zároveň prísny pôst – iba 1 X za deň sa dosýta najesť + 2 X prijať
  menší pokrm. Samozrejme, výnimky sú vážne zdravotné stavy, či vysoký vek, ktorý
  neumožní prísny pôst dôsledne uskutočniť!

 • V pôstnom období bude každú nedeľu o 08:45 pobožnosť krížovej cesty.
 • Na budúcu nedeľu bude tradičná zbierka na charitu. Za milodary vopred Pán Boh zaplať.
 • Od 4. do 11. marca budú v ZH dekanáte relikvie sv. Františka Xaverského, pričom
  v našej farnosti sa ku ucteniu budú nachádzať v kostole v sobotu 4. 3. a nedeľu 5. 3.
  Podrobnejšie informácie a potrebné organizačné body budú v nasledujúcich far.
  oznamoch.
 • Od 21. 2. do 14. 3. budem v kúpeľoch. Rozpis sv. omší a úmyslov bude vo far. oznamoch.
 • Počas mojej kúpeľnej liečby sa v prípade akútnej potreby zaopatrenia chorého obráťte na
  dp. Slašťana z Lutily, dp. Cerovského z Lad. Viesky alebo dp. Václavíka zo susednej ZH
  farnosti. To isté platí aj pri zahlasovaní pohrebov. Tel. kontakty: Lutila 0902-168398, Lad.
  Vieska 0907-754795, ZH SPM 0902-398422. Tel. kontakty na dôst. pánov majú aj naše p.
  kostolníčky.
 • Nevyhnutné administratívne dokumenty riešte telefonicky cezo mňa.
Odkaz na zdrojovú stránku: ziar.fara.sk

Pozvánky