Úmysly

Pondelok

06:00 Zosn. z rod. Kmecovej a Štefaničovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 + Magdaléna Jasovská | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Zosnulí z rod. Krupkovej | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Miloš (3. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 + Ľudovít Grigerek | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
06:50 Na úmysel celebranta (rím.-kat.) | ZŠ s MŠ a CG
16:00 + Jozef | Nemocnica – kaplnka
18:30 + Pavol | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:00 Na úmysel celebranta | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
09:30 (Pre ZŠ s MŠ a Cirk. gymnázium) | KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
14:30 Za zdravie a BP pre rod. Pavlišinovú | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 + Ján Sýkora a Vladislava | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Štvrtok

06:00 + Pavol | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 Za zdr. a BP pre Jozefa, Ruženu a Matúša | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Peter, Mária, Pavol, Anna a Janka | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 + Ján Nemergut (2. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdravie a BP pre rod. Murckovú | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Michala | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Karol, Margita a Ondrej Kačmarčík | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 + Anna, Michal a Fabián Ziak | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Alexandra, Mikuláš a Miroslav | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Za zdr. a BP pre rod. Deviatnika pred Vianocami | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Za zdravie a BP pre Miroslava | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Zosnulí z rod. Borončovej | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 (gr.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 Zosn. z rod. Ilkovičovej a Semberovej (rím.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

VII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – A – 19. február 2023 – FARSKÉ OZNAMY (20. – 26. február 2023)

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

ST 22.2. Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia, deň pokánia v celej Cirkvi

ŠT 23.2. Sv. Polykarp, biskup a mučeník (spomienka)

NE 26.2. I. PÔSTNA NEDEĽA – A

Popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roka života. Ostatní majú byť vychovávaní k pravému zmyslu pokánia. Na znak pokánia a obrátenia budeme v tento deň pri všetkých svätých omšiach poznačení popolom.

Pobožnosť Krížovej cesty v nasledujúcom týždni: v Kostole sv. Petra a Pavla v piatok o 16.30; vo Farskom kostole v piatok o 18.00 a v nedeľu o 15.00; v Podsadku v nedeľu o 15.00.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí 15 minút pred začiatkom svätej omše.

Adorácia: štvrtok vo Farskom kostole.

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30 vo Farskom kostole.

Krstná náuka v sobotu o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Možnosť darovať 2 % z odvedených daní (tlačivá na vyplnenie sú v kostoloch na stolíkoch).

Milodary pre opravy Farského kostola: Karol 50,-€; Mária 100,-€; Mária 100,-€; Anna 100,-€; Margita 50,-€; bohuznáma 50,-€; bohuznáme 200,-€; Ján 20,-€ – úprimná vďaka

Na budúcu nedeľu – I. pôstnu (26. februára) sa v našich kostoloch koná zbierka na charitu.

 

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkfarnost-sl.sk/oznamy.html

Pozvánky