Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 modlitba krížovej cesty o 17:30 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 zbierka na charitu. Krížová cesta o 15:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Dnes je zbierka na náš kostol (energie, rekonštrukcia) Pán Boh zaplať za Vašu podporu.
 • Dnes od 14:30 do večernej sv. omše bude vyložená Sviatosť Oltárna k adorácii. Zmierna poklona pred pôstom. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Popolcová streda – 22.02.2023 – Začiatok pôstneho obdobia. Sv. omše vo farskom kostole spojené s udeľovaním popola – 6:00, 9:00, 12:00, 16:00, 18:00. Prísny pôst: 18 – 60 rokov a zdržanie sa mäsitého pokrmu: od 14 rokov. Kancelária bude tento deň zatvorená.
 • Stretnutie manželov v pastoračnom centre bude 3.3.2023 o 19:00.
 • Pobožnosť krížovej cesty – piatok 17:30 (mládež) a nedeľa 15:00 (modlitby otcov).
 • Kurz lektorov – bude v sobotu 25. februára 2023 v Centre voľného času. Prihlasovanie je do stredy 22. februára–e-mailom na valeriadzubakova@gmail.com. Podrobné informácie a celodenný program nájdete na stránke farnosti, alebo na nástenke. Pozvaní hostia, ktorí budú prednášať, sú z „Katolíckeho biblického diela na Slovensku“.
 • Stretnutie miništrantov bude v sobotu 25.2.2023 o 10:00 v kostole. Pozývame všetkých.
 • Združenie kresťanských seniorov pozýva svojich členov na výročnú schôdzu, ktorá bude spojená s pôstnou duchovnou obnovou a uskutoční sa v pastoračnom centre dňa 4. Marca 2023 (sobota) o 14:00.
 • Krížová cesta sebazaprenia – knižne vydanú krížovú cestu, ktorú napísal náš pán kaplán Stanislav, si môžete zakúpiť pri východe z kostola. Cena 2€.
 •  „KRÁĽ SEKČOVA“ aj tento rok môžete prispieť 2% z daní pre občianske združenie. Formulár nájdete na našej stránke alebo v predsieni kostola. Vyplnené, spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré Vám dá Váš zamestnávateľ, nám môžete priniesť naspäť do kancelárie alebo kostola. Veľmi pekne ďakujeme za Vašu podporu.
 • Na budúcu nedeľu je celoslovenská jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať.
 • Šalgovík : Dnes je zbierka na kostol.
  • Utorok           18:00 – Výročie posviacky chrámu – slávnosť.
  • Streda             18:00
  • Piatok            18:00 – modlitba krížovej cesty o 17:30.
  • Nedeľa           8:00 – zbierka na charitu. Krížová cesta o 15:00.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekcov.fara.sk/