Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

7. cezročná nedeľa – 19. február 2023

 1. Začíname obdobie pôstu. V stredu je Popolcová streda, deň prísneho pôstu – to znamená nejesť mäso a dosýta sa najesť iba raz za deň. Popolec, teda poznačenie popolom, sa bude dávať na popolcovú stredu pri každej sv. omši,  preto sa odporúča zúčastniť sa.
 2. Sv. omše na Popolcovú stredu budú viaceré: sv. omša bude ráno nielen o 6:30, ale aj o 8:00 /aj s účasťou žiakov sv. Augustína/. Večer na Popolcovú stredu bude sv. omša nielen o 17:30, ale aj o 19:00, aby mohli prísť aj tí, ktorí dlhšie pracujú a podobneV Milochove o 16:30. Zdržať sa hlučných zábav a venovať sa duchovnej obnove je vhodné počas celého obdobia pôstu.

……………………………………………..

 1. Krížová cesta bude bývať – v piatok o 17:30, spojená so sv. omšou, a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 16:45.
 2. Budúcu nedeľu bude pôstna zbierka na charitu.
 3. Birmovanci deviataci budú mať stretnutia v sobotu v Pastoračnom centre pri kostole podľa rozpisu: deviataci prvej a siedmej ZŠ o 9:00 a deviataci tretej ZŠ o 11:00.
 4. Birmovanci – všetci – prídu samozrejme do kostola na Popolcovú stredu v piatok na krížovú cestu o 17:30.
 5. Deťom a mládeži ponúkame na liste papiera pomôcku na pôstne obdobie, ktorý si môžu vyzdvihnúť vzadu v kostole, alebo vytlačiť na našej farskej internetovej stránke – a zapojiť sa do modlitieb a skutkov pokánia.
 6. Miništranti budú mať miništrantské stretko v piatok po sv. omši.

……………………………………………

 1. Školské listy sv. Augustína si môžete zdarma prevziať vzadu.
 2. Na záver pôstneho obdobia sa pripravuje extrémna krížová cesta s náročnou turistickou trasou 40 km, informácie sú na internete: ekc.sk.
 3. Upratovanie kostola: sídlisko Stred, 2. skupina. P. Boh zaplať!

Odkaz na zdrojovú stránku: http://pb.fara.sk/

Pozvánky