Úmysly

Pondelok

17:45 Za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava | Považany

Utorok

Sv. omša sa neslúži |

Streda

16:15 Za zdravie a Božiu pomoc pre brata a celú rodinu | Potvorice
17:45 Prosba o Božie požehnanie pre Ľuboša, Pavla, Petra a Mária | Považany

Štvrtok

17:45 † Rudolf a Gréta Kubicoví a rodičia z oboch strán | Považany

Piatok

17:45 † Eduard Jambor (nedožitých 86 rokov) | Považany

Sobota

17:45 Za uzdravenie chorej dcéry | Považany

Nedeľa

07:30 † kardinál Alexander Rudnay a kňazi v našej farnosti | Považany
09:00 Za ľudí, ktorí ešte nemali to šťastie spoznať Božiu lásku | Potvorice
10:30 Za farníkov | Považany

Oznamy

 • Pán Boh odmeň za upratovanie kostolov a akúkoľvek pomoc!
 • V stredu je Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia. Je to deň prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu.
  Prísny pôst, teda 3x za deň sa najesť, z toho 1x dosýta, zaväzuje od osemnásteho roku života až do začatia šesťdesiateho roku života.
  Zdržovanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života.
 • Vo štvrtok v Považanoch eucharistická adorácia: 17:00 vyloženie Sviatosti, 17:20 spoločná poklona.
 • Na farskú púť do Poľska v dňoch 22. mája až 25. mája 2023 sa záujemcovia môžu hlásiť do konca februára u p. farára.
 • Pán Boh odmeň za milodary!
  Budúcu nedeľu je celoslovenská jarná zbierka na charitu. Pán Boh odmeň!

Pozvánky