Úmysly

Nedeľa

07:00 Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie do manželstva | Š
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † Amália Bagová (1.výročie) | R
18:30 † rodina Gašparová | K

Pondelok

07:00 † rodičia Kolároví, sestra, starí rodičia z oboch strán | K
18:30 † Gabriela Macháčová (pohrebná) | R

Utorok

07:00 † manžel Karol, jeho rodičia Karol a Mária a za zdravie a Božiu pomoc pre živú rodinu | Č
18:30 Za Božiu pomoc a zdravie pre matku | K

Streda

07:00 † Marián a † rodičia | Č
17:00 Poďakovanie za 19 rokov Petra a prosba o dary Ducha Svätého pri maturite a správnom výbere školy | K

Štvrtok

07:00 za mladomanželov | Š
18:30 † dekan Jozef Gábriš | K

Piatok

07:00 † brat Ján, rodičia Kovencoví a Kulichoví, starí rodičia z.o.s., manžel a svat | Š
18:30 † Justín a Irena Kubaloví | Č

Sobota

07:00 † brat Igor (4.výročie) a rodičia Vojtech a Jozefína Špalkoví | Č
18:30 † Ján Slaninka | K

Nedeľa

07:00 † rodičia Otto a Mária | R
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † Mária Jarošová a rodičia z oboch stran | K
18:30 † Pavol Mihalko, rodičia z.o.s., brat, neter a za Božie požehnanie pre živú rodinu | Š

Oznamy

1. Pokračuje prenos nedeľných omší 9.00. https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

2. Farská knižnica je dnes otvorená 10,00 – 10,50 h. resp. aj po sv. omši 11,00 h.

3. Od zajtra, od pondelka, začíname zapisovať úmysly sv. omší na mesiace marec, apríl a máj. Zapisujeme počas kancelárskych hodín a aj po svätých omšiach, pokiaľ nie sme viazaní inou služobnou povinnosťou.

4. Spovedáme v týždni denne ½ hodiny pred omšami a vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie.

5. Popolcovou stredou sa začína Pôstne obdobie. Zaväzuje nás v tento deň prísny pôst: úplné zdržovanie sa mäsitých pokrmov a môžeme sa raz za deň nasýtiť a dvakrát si niečo zajesť.  Sv. omše s udeľovaním popolca budú v časoch: 7.00 a 17.00 h.

6. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

7. V stredu o 18.00 bude v pastoračnom centre pravidelné stretnutie farského spoločenstva. Teraz je na programe: Lectio divina.

8. V piatok po večernej omši bude stretnutie birmovancov.

9. Upratovanie kostola má v tomto týždni v soboturáno skupina č.4.

10. Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na Charitu.

11. Pozývame na miništranské stretko ktoré bude 26.2. o 15:00 v p. centre.

12. V nedeľu 26.2. po večernej svätej omši vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín, spievaných vešpier v našom farskom kostole.

13. V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty, v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00. V tomto týždni budeme viesť krížovú cestu my kňazi. Pozývame spoločenstvá vo farnosti zapojiť sa a viesť krížovú cestu. Môžete sa nám v sakristii alebo na fare ohlásiť a vybrať si termín, ktorý vám vyhovuje.

14. Novomestský dekanát pripravuje v termíne 17.3. – 19.3. 2023 predmanželskú prípravu snúbencov na  sviatosť manželstva v našom Pastoračnom centre (farský úrad). Pre bližšie info kontakt cez e-mail : dekanat.novemesto@abu.sk alebo tel. 0948 011 440. Plagát je na výveske a tu.

15. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku pozýva na víkendový program pre manželské páry Originálne manželské rekolekcie 31.3. – 2.4. v Melčiciach – Lieskovom v Kláštore sestier františkánok. Podrobnejšie info na výveske a webovej stránke.

16. Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty Trenčín-Bošáca Vás pozýva, dňa: 31.3.2023, na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastníci rozjímajú pri 14-tich zastaveniach. Registrácia sa začína už 22.februára na Popolcovú Stredu. Registračný link, ako aj všetky potrebné informácie, nájdete na facebook stránke: Extrémna Krížová Cesta Slovensko a na webovej stránke: https://www.ekc.sk/trencin-bosaca/

17. Zaujímavou pôstnou ponukou je aj podujatie Železný pútnik. Informácie sú na výveske i webe.

18. Máte možnosť prispieť 2% z dane na naše Občianske združenia OZ Premena a OZ ActivClub. Tlačivá vyhlásenia nájdete na stolíku pri bočnom vchode i na našej webovej stránke.


Pozvánky