Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 + Ladislav, Terézia a Jana Gajdošíková | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 + rod. Koníčková, Voškrdová a ZBP pre rod. Koníčkovú, Šatkovú, Bahnovú a Babolčajovú | Nemšová

Streda

07:00 + rodičia a starí rodičia Varčekoví, Kubíčkoví a Turávoví a ZBP pre rod. Kubíčkovú | Nemšová
17:00 | T. Závada
17:00 | Borčice
18:00 | Kľúčové
18:00 Poďakovanie za 75 rokov života a 50 rokov manželstva | Nemšová

Štvrtok

18:00 + Ján, Mária a Ján Ondrejička, rodičia a príbuzní a ZBP rod. Šošovičkovej, Mazánovej, Trškovej, Vicianovej, Masarykovej a Veronika Trenčanová | Nemšová

Piatok

18:00 + Karol, Karol, Anna, Anna a Ladislav a ZBP pre rod. Kačenovú a Kostkovú | Nemšová

Sobota

07:00 + Jozefa Pulišová | Nemšová
17:30 + rod. Zajacová, Šestáková, Podkopčanová a ZBP pre rod. Zajacovú | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 Poďakovanie Pánu Bohu za narodenie vnuka a ZBP pre rod. Kristínovú | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 + Margita, Ján, Ivan, Otília, Jozef a ZBP rod. Sokolovej | Nemšová

Oznamy

 • V utorok 21.2. pri večernej sv. omši vo farskom kostole budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať chorí, tí, ktorým sa zhoršil zdravotný stav, čakajúci na operáciu a ľudia prežívajúci starobu.
 • V utorok bude po sv. omši vo farskom kostole odprosujúca pobožnosť za hriechy spoločnosti. Za splnenia obvyklých podmienok môžeme získať plnomocné odpustky.
 • V stredu máme Popolcovú stredu, ktorá je dňom pokánia. Máme povinnosť zachovať prísny pôst, ktorý spočíva v zrieknutí sa mäsitého pokrmu. Viazaný je každý od 14. do 60. roku života. Môžeme sa najesť raz do sýta a popritom prijať ešte dva krát za deň menší pokrm. Cez sv. omšu budeme poznačení popolom, na znak pokánia. Sv. omše budú v Nemšovej ráno o 7:00 za účasti žiakov SKŠ, večer o 18:00, v Borčiciach a Trenčianskej Závade o 17:00 a v Kľúčovom o 18:00. Z tohto dôvodu nebudeme pred sv. omšami spovedať.
 • V pôstnom období sa budeme modlievať pobožnosť Krížovej cesty, pod vedením nás kňazov, každý piatok o 17:30, ktorú si pripravujú žiaci SKŠ a v nedeľu o 14:00. Účasťou na tejto pobožnosti môžeme získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky. Tie môže získať tiež veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období po sv. prijímaní pred krížom pomodlí modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!
 • Mnohí sa pýtate na dátum prvého sv. prijímania. Ak nič neočakávané nenastane, táto slávnosť bude 11. júna 2023.Rozpis lektorov
    Č 7:00 8:00 10:15 17:30 18:00
  P 1 Haliaková
  2
  U 1 Nachtmannová
  2
  S 1 Máliková
  2
  Š 1 Králiková
  2
  P 1 Bobotová
  2
  S 1 Minďárová Mierny
  2 Kebísková
  N 1 Korienková Chudová Poláček
  2 Moravčík Ďurechová Prekopová
Odkaz na zdrojovú stránku: https://nemsova.fara.sk/web/oznamy/