Úmysly

Pondelok

18:00 † František Prvák – 1. výročie | Močenok

Utorok

18:00 † Ján a Mária Mesarošoví, rodičia | Močenok

Streda

07:00 † Ľudovít a Helena Sklenároví, syn Štefan | Močenok
08:00 † Peter Svätokrížny (M) | Horná Kráľová
17:00 † Margita Pápayová | Horná Kráľová
18:00 Za farnosť a farníkov | Močenok

Štvrtok

18:00 † Marta a Marián Saboví, rodičia z oboch strán | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša – penzión Orlík | Močenok - O
17:00 † Alexander Kotlár a syn Alexander | Horná Kráľová
18:00 † Anastázia a Jozef Vrabcoví, syn Daniel | Močenok

Sobota

07:00 † František a Mária Lenčéšoví, syn Pavol, Tibor a zať Michal | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:30 † Bernard a Veronika Lenickí | Močenok

Nedeľa

07:00 † Miroslav a Anna Froloví, syn Miroslav, brat Štefan | Močenok
08:30 Poďakovanie za 80 rokov života Alžbeta Sklenárová | Horná Kráľová
09:30 † Viktor a Mária Lenčéšoví (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
13:30 Krížová cesta (M) | Horná Kráľová
14:30 Krížová cesta | Horná Kráľová
14:30 Krížová cesta | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Popolcová streda
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: 1. pôstna nedeľa 

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

Upratovanie kostola poprosíme:

Močenok: č. d.: Močenok: 400 – 511 (ul. Mlynská, M.R. Štefánika, A. Hlinku.), v sobotu po sv. omši

H. Kráľová č. d.: 640 – 660, v sobotu o 14.00 hod.

 

Litánie:

H. Kráľová   

13.30 hod. (M); 14.30 hod.

Močenok

14.30 hod. – posv. ruženec

15.00 hod. – Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

15.15 hod. – Litánie k menu Ježiš

 

FARSKÉ OZNAMY:                                  

     

V stredu sa začína pôstne obdobie tohto roka – popolcovou stredou. Pri sv. omšiach sa požehnáva popol a značia sa čelá veriacich na znak pokánia za svoje hriechy. V stredu je pôst – zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, sa dnes nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14 rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do 60 roka života.  Sv. omše budú v Močenku 7.00 a 18.00 hod., Horná Kráľová 8.00 a 17.00 hod.

 

Na budúci týždeň v nedeľu je pravidelná pôstna zbierka na Charitu.

 

Poprosíme lektorov, aby sa zapísali na službu lektorov vo farskom kostole v Močenku na mesiac marec.

 

Chcem veľmi pekne poprosiť tých, ktorí sa prihlásili na Farskú púť, aby si skontrolovali platnosť cestových dokladov, alebo občianskych preukazov. Je potrebné, aby doklad na ktorý sa zakúpia letenky a vybavia všetky náležitosti púte bol platný aj v dobe púte a aspoň ½ roka potom. Prosím príďte do sakristia nahlásiť dátum platnosti. Ďakujem za porozumie.

 

Biskupi Slovenska pozývajú k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Všetci tí, ktorí chcú prispieť a je to v ich finančných možnostiach, môžu poslať podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.

Viac informácie nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých zemetraseniach Pomoc utečencom (charita.sk)

 

dňoch 26.2 – 5.3. 2023 sa budú v našej farnosti konať misie. Bližší program je na internetovej stránke našej farnosti a obce, v močenskej televízii, výveskách pred kostolom a v obci a taktiež je program aj vzadu v kostole, ktorý si môžete spokojne vziať. Chcem Vás veľmi pekne poprosiť, aby ste sa za misie modlili a prijali aj pozvanie pátrov misionárov, ktorí Vám budú po celý týždeň k dispozícií. Je to možnosť, ako ste sa aj niektorí pýtali vykonať si generálne sv. spoveď.

 

„V dňoch od 1.8. do 6.8.2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže za účasti pápeža Františka. Registrácia slovenských účastníkov vo veku od 15 do 30 rokov je spustená na stránke https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/,kde záujemcovia nájdu aj ďalšie bližšie informácie. Cena balíka pútnika na SDM je 310 eur. Za Nitriansku diecézu pôjde autobus, ktorého cena sa predbežne pohybuje okolo 305 eur (cesta tam aj späť). Účastníci sa môžu prihlasovať na spomínanej stránke do konca mája, kedy sa registrácia ukončí.“

 

TERMÍNY 1. SV. PRIJÍMANIA VO FARNOSTI MOČENOK

Močenok 21.5.2023 o 10.30 hod. 

Horná Kráľová 28.5.2023 o 10.00 hod. 

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.30 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. sv.  spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                      (17.00 hod. sv. spoveď – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. sv. spoveď, Prvopiatková pobožnosť po skončení sv. omše.

                                     (16.00 hod. sv. spoveď  – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov vo farnosti Močenok: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.00 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

19. február

 

           

           

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Kollárová

p. Nováková

 

p. Horňáková

p. Hanková

K. Rábeková

Pondelok

20. február

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Vereš

p. Kútna

Utorok

21. február

18.00 hod.  1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Kollárová

Streda

22. február

7.00 hod.

 

 

 

18.00 hod.

 

1.čítanie

2.čítanie

prosby

 

1.čítanie

2.čítanie

prosby

p. Nováková

p. Bleho

p. Šuvada

 

p. Goldbergerová

p. Balážiová

p. Révayová

Štvrtok

23. február

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Bleho

Piatok

24. február

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

Z. Škopková

deti

 

Sobota

25. február

 

 

7.00 hod.

 

 

 

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenárová

p. Vereš

p. Révayová

 

Nedeľa

26. február

 

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Nováková

p. Kollárová

p. Bleho

 

p. Hanková

K. Rábeková

p. Straňáková

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Pozvánky