Úmysly

Pondelok

17:30 – Za zdravie a BP pre Petra a Júliu (30. výročie manželstva) |

Utorok

06:15 – + Marián, Jozef, Katarína, Michal, Anna, Peter, Anna, Ján a Rudolf |
17:30 – + Milan, Ján, Milan, Eliška, Milan, Alena a Milan |

Streda

06:15 – Poďakovanie za 90 rokov života a prosba za zdravie a Božie požehnanie pre Justínu Holúbekovú |
17:30 – + Ondrej, Jozefína, Ján a Zuzana, Jakub a Anna |

Štvrtok

06:15 – + Vladimír Špánik |
17:30 – + Ľubica Miklošová |

Piatok

06:15 – Za zdravie a Božiu pomoc pre deti |
17:30 – + Rudolf, Marián, Karol a Mária |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – + Lukrécia, Karol a Richard |

Nedeľa

07:00 – Za farníkov |
08:30 – Za zdravie a BP pre Petra a Teréziu |
11:00 – Margita a Jozef |

Oznamy

Farské oznamy:

 • Na budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na charitu.
 • Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom zo Strání a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred a  ostatných ochotných farníkov, ktorí chcú a môžu pomôcť.
 • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 v kostole (Nie počas sv. omše).
 • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. V tomto čase si môžete prísť zapísať úmysly sv. omši na mesiac marec.
 • Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu. Zároveň začíname pôstne obdobie.
 • Štvrtok od 17:00 – 17:30 bude Adorácia.
 • V piatok o 16:45 bude Krížová cesta.
 • V piatok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie birmovancov, ktoré bude pokračovať aj po sv. omši na fare.
 • V nedeľu o 15:00 bude krížová cesta, ktorú budú viesť akolyti, o týždeň lektori.
 • Birmovancom a rodičom s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie pripomíname potrebnú účasť na nedeľných sv. omšiach a stretnutiach.
 • Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza vyhlasuje nové výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Katolíckej ZŠ s MŠ A. Bernoláka s predpokladaným termínom nástupu od 1.8.2023. Písomnú žiadosť s požadovanými dokumentmi treba zaslať do 17.3.2023 na adresu Diecézneho školského úradu v Žiline. Viac informácii na výveske.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.martin.fara.sk/

Pozvánky