Úmysly

Pondelok

06:00 † Rudolf |
18:00 † Rodičia |

Utorok

06:00 † Ján, Anna, Michal |
18:00 † Pavol, Anna, Jozef, Alžbeta |

Streda

06:00 † Mikuláš, Anna |
08:00 Na úmysel celebranta |
18:00 † Margita (1. výr.) |

Štvrtok

06:00 † Matej a Anna |
18:00 † Vilma a Jozef |

Piatok

06:00 Za ZBP pre Mateja |
18:00 † Peter |

Sobota

06:30 Za ZBP pre Róberta |
19:00 Za ZBP pre Jána a Márie |

Nedeľa

08:00 † Jozefína |
09:00 † Ján Fľak | GK
10:00 Za veriacich farnosti |
19:00 † Mária Mlynárová |

Oznamy

SVÄTÉ OMŠE POČAS TÝŽDŇA:

Bazilika sv. Jakuba: ranná 6:00, sobota 6:30, večerná 18:00, sobota 19:00

BUDÚCA NEDEĽA:

Bazilika sv. Jakuba 8:00, 10:00, 19:00

Gymnaziálny kostol 9:00

Bazilika na Mariánskej hore —–

Závada 8:00

Levočská Dolina 9:00

Humanitár 10:00

ĎALŠIE OZNAMY:

 1. V stredu 22. februára máme Popolcovú stredu, začiatok veľkého pôstu.
  V tento deň Cirkev požehnáva popol a veriaci sú poznačení popolom na
  znak úprimného pokánia. Zároveň je v tento deň prísny pôst a zdržiavanie
  sa mäsitého pokrmu, ktorý nemožno nahradiť iným skutkom kajúcnosti.
  Zaväzuje každého kresťana katolíka, ktorý dovŕšil 18. rok a neprekročil 60.
  rok života. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno
  prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.
 2.  Na Popolcovú stredu budeme mať sv. omše nasledovne: v Bazilike sv.
  Jakuba 6:00, 8:00 a 18:00. V Závade 17:00 a v Levočskej Doline 18:00.
 3. Počas pôstneho obdobia v piatky sa budeme modliť pobožnosť krížovej
  cesty. Každý piatok o 16:00 sa budeme modliť krížovú cestu na Mariánskej
  hore a každú nedeľu o 17:00 v Bazilike sv. Jakuba.
 4. Vo štvrtok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre birmovancov.
 5.  V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti.
 6. Na 1. pôstnu nedeľu sa uskutoční pravidelná Jarná zbierka na charitu. Pán
  Boh zaplať za milodary.
 7. Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farnostlevoca.sk/

Pozvánky