Úmysly

Pondelok

18:00 ✝︎ Ján a Terézia Šimonovičoví a rodičia z oboch strán | Farský kostol

Utorok

18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Streda

16:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Wolfovú | Psiare
18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol
18:00 ✝︎ Rudolf Antal, manželka, deti a rodičia z oboch strán | Orovnica

Štvrtok

17:00 Adorácia | Farský kostol
18:00 ✝︎ Jozef Martiš | Farský kostol

Piatok

17:00 Stanislav Ráchela a manželka Anna (1. výročie ) | Psiare
17:15 Krížová cesta | Farský kostol
18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Sobota

18:00 Za zdravie a Božiu pomoc | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

08:00 ✝︎ Viktor Ďurovič, manželka Mária, synovia a nevesta | Psiare
09:30 ✝︎ Michal Šutka a manželka Karolína | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

  • V stredu je Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Je to deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). „Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60. roku života“.
  • Budúca nedeľa je prvá pôstna. Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme už vopred úprimné Pán Boh odmeň.
  • Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty. V piatok o 17.15 hodine

OSTATNÉ OZNAMY

  • Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky