Úmysly

Pondelok

08:00 + Ľudovít, Mária, Jaroslav Zohlichovci |

Utorok

08:00 + Martin Kulich |
17:00 + Anna Sujová (1.výr.) č.620 a + Ján Kočalka |

Streda

08:00 + Jozef a Mária Čemanovci, dcéra a zaťovia |
17:00 + Anna a Matúš Kulichovci |

Štvrtok

08:00 + Ján, Vilma Krnáčová, Ján |
17:00 + rod. Sekerešovci a manžel Ondrej |

Piatok

08:00 + Martin Malatinec a rodičia |
16:30 - pobožnosť Krížovej cesty |
17:00 + rod. Vlčkova, František a Štefan |

Sobota

08:00 - poďak. a za zdravie a B. pomoc Rajnicovci (za 80 r., za 55 r. manžel.) |
17:00 + Helena Bariaková |

Nedeľa

08:00 + Jozef Lalík |
09:00 - | Krivec
10:00 - za farnosť |
14:00 - pobožnosť Krížovej cesty |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má na starosti ruža Heleny Bariakovej.
 • Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu od 9.15 h. v kostole.
 • ErKO stretko bude na budúcu nedeľu vo farskej klubovni o 15.00 h. pre všetky deti.
 • Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Je to deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého
  pokrmu a deň pokánia v celej Cirkvi. Počas pôstu sa budeme modlievať pobožnosť Krížovej
  cesty v piatky v kostole a v nedele popoludní – v prípade priaznivého počasia na Klopotove.
 • Dnes popoludní v čase od 16:00 do 17:00 h. pozývame deti s rodičmi a všetkých záujemcov
  na spoločné korčuľovanie, ktoré sa bude konať na ľadovej ploche v Spartak Aréne
  v Hriňovej. Prenájom ľadovej plochy zabezpečuje naša farnosť.
 • Dnes je zbierka na pomoc postihnutým zemetrasením v Turecku a Sýrii.

Pozvánky