Úmysly

Pondelok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Matku Hyacintu | Karmel
17:30 +Jozef, Mikuláš a rodičia z oboch strán |

Utorok

07:00 Na poďakovanie za 50. rokov manželstva | Karmel
17:30 +Zuzana a Ondrej Ďuricoví, nedožitých 100.rokov a za Božiu pomoc pre rodinu |

Streda

06:30 +Elena Ďuricová | POPOLCOVÁ STREDA
07:00 +rodičia Martin a Anna, svokrovci | Karmel
07:45 +Pavol, nedožitých 95.rokov, rodičia z oboch strán a súrodenci |
17:30 +otec Milan, 25.výr. |

Štvrtok

07:00 Za zdravie pre Jána | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 50.rokov života Antónie a za zdravie a Božiu pomoc pre Nikolasa a celú rodinu |

Piatok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre súrodencov Mikulášiových | Karmel
17:30 +Miroslav, 10.výr., Pavel, Mária a Július |

Sobota

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Sujovú | Karmel
07:30 Za ružu Márie Kucejovej |
17:30 Na poďakovanie za 70.rokov života Eleny a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Nedeľa

07:30 +Petronela, manžel a deti | Karmel
07:45 +rodičia Sekerešoví | 1. PÔSTNA NEDEĽA
09:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Vanesku, Samka a Adelku |
10:30 Na poďakovanie za dar života Šimona a Emy a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
17:30 Za veriacich |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.36. Márie Kucejovej.
 • Dnes je posledná fašiangová nedeľa. V kláštornom kostole bude vystavená Najsv.
  Oltárna sviatosť k verejnej poklone po sv. omši o 7.30 hod. Zakončenie poklony bude
  o 18.00 hod.
 • Združenie Faustínum pozýva všetkých členov, dobrovoľníkov a ctiteľov Božieho
  milosrdenstva na formačné stretnutie v pondelok o 15.00 hod. do zasadačky farského
  úradu. Stretnutie bude zakončené sv. omšou a adoráciou.
 • Tento týždeň, Popolcovou stredou, začína pôstne obdobie. Popolcová streda je dňom
  pokánia v celej Cirkvi, je to deň prísneho pôstu. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje
  tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života a zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých (od
  18 r.) až do začatia šesťdesiateho roku života. Tento pôst sa nedá nahradiť iným
  skutkom pokánia.
 • V pôstnom období sa budeme spoločne modlievať Krížovú cestu v piatok o 16.50 hod.,
  v nedeľu po sv. omši o 10.30 hod a na Kalvárii so začiatkom o 15.00 hod. Pri
  spoločnej modlitbe Krížovej cesty môžeme za obvyklých podmienok získať úplné
  odpustky.
 • Na budúcu nedeľu o 14.30 hod. sa uskutoční stretnutie laického karmelitánskeho
  spoločenstva v kláštore sestier bosých karmelitánok.
 • Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na charitu.
 • Oznam detského speváckeho zboru: Dvomi percentami z dane môžete podporiť
  Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže do ktorého patrí aj náš detský spevácky
  zbor Slniečka. Tlačivá nájdete na stolíku s časopismi alebo na Facebooku – Detský zbor
  Slniečka. Aby nám boli peniaze správne pridelené, je potrebné dodržať nasledovný
  postup: vyplnené tlačivo ešte pred podaním na daňový úrad prefoťte a kópiu nám
  prineste do fary alebo priamo vedúcim zboru. Vopred ďakujeme za vašu podporu.

ThLic. Ľuboš Sabol
dekan-farár

Odkaz na zdrojovú stránku: http://detva.fara.sk/

Pozvánky