Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
16:00 |
18:00 |
15:00 | Horelica
17:00 | Čadečka

Štvrtok

07:00 | Adorácia od 15:00
18:00 | Adorácia od 15:00

Piatok

07:00 |
16:00 | Sv. omša pre birmovancov
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

POPOLCOVÁ STREDA – deň pokánia a pôstu. Pri sv. omšiach bude značenie popolom. Ranná sv. omša bude o 6:00. Pripomíname, že v stredu je deň prísneho pôstu a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst v tento deň nie je možné nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.

Sv. omše:

  • farský kostol: 6:00, 16:00, 18:00
  • Horelica: 15:00
  • Čadečka: 17:00

Krížové cesty: v piatok 17:15 pred sv. omšou, v nedeľu o 15:00 v kostole.

Chceli by sme Vás pozvať k modlitbe krížovej cesty. Ak ste skupina alebo spoločenstvo a chceli by ste sa modliť krížovú cestu s farnosťou budeme veľmi radi..

V piatok o 16:00 bude sv. omša pre birmovancov.

Na budúcu nedeľu bude Celoslovenská zbierka na charitu – za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Kto by chcel darovať 2 % z dane pre naše farské občianske združenie PRO BONUM a podporiť tak rôzne aktivity v našej farnosti, môže si vziať tlačivo v sakristii alebo je zverejnené aj na farskej web stránke. Ďakujeme.

Upratovanie: ďakujeme za ich službu farnosti skupine u Ševca, u Kultána, Drahošanka ako aj na Horelici a Čadečke

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Tlačivo na darovanie 2 % pre PRO BONUM je na stránke farnosti

Odkaz na zdrojovú stránku: www.farnost-cadca.sk/

Pozvánky