Úmysly

Pondelok

18:30 + Ján a požehnanie pre živú rodinu |

Utorok

06:30 Za Božiu pomoc a požehnanie pre Pavla a bratov |
18:30 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Janku |

Streda

06:30 + Oľga |
17:00 + Kristína, Johana, Ján a Vladislav |
18:30 + manžel Štefan a za zdravie a Božiu omoc pre celú rodinu |

Štvrtok

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela, syna a vnuka |
18:30 + manžel Miroslav |

Piatok

06:30 Za kňazov našej farnosti |
18:30 + otec Pavol, svokrovci, starí rodičia z oboch strán |

Sobota

08:00 + rodičia Ján a Mária |

Nedeľa

08:00 + z rodiny Špačkovej; + Matra |
09:30 Za farníkov |
11:00 + Ružena a Konštantín a starí rodičia z obidvoch strán |
18:30 + rodičia Mária a Štefan, sestra Lydka, starí rodičia Anna a Rudolf, súrodenci Štefánia, Ladislav, Július, Rudolf, Marián |

Oznamy

POPOLCOVÁ STREDA; KRÍŽOVÁ CESTA

Na Popolcovú stredu budú sv. omše: 6.30; 17.00; 18.30. Je to deň pôstu, zdržiavania sa mäsitého pokrmu a deň pokánia celej Cirkvi.

V pôstnom období sa budeme modlievať pobožnosť krížovej cesty vždy v piatok o 17.45 a v nedeľu o 17.00.
Najbližší piatok(24.2.) sa budú modliť túto pobožnosť učitelia. Pozývame k hojnej účasti všetkých učiteľov, študentov aj nepedagogických zamestnancov. V nedeľu (26.2.) sa budú modliť členovia spoločenstva sv. Pátra Pia.

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA

Keďže prebiehajú školské prázdniny, dnes nebude stretko detí, ani v stredu detská sv. omša.

FARSKÁ KANCELÁRIA

Z dôvodu choroby a neprítomnosti jedného z kňazov bude v dňoch 17.-24.2 2023 farská kancelária fungovať len v režime online.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Z dôvodu choroby a neprítomnosti jedného z kňazov, budeme v nastávajúcom týždni sviatosť zmierenia vysluhovať len na osobné požiadanie. V súvislosti s týmto obmedzením vás pozývame využiť možnosť prijatia sviatosti zmierenia vo farnosti Svätej Rodiny (každý deň od 17.00 do 17.50).

ZBIERKA NA CHARITU

V nedeľu 26. 2. 2023 sa uskutoční v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy Jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online – www.charitaba.sk.

FARSKÝ LETNÝ TÁBOR

Aj tento rok naša farnosť bude organizovať detský letný tábor. Tábor bude prebiehať v dňoch 10-15 júla v Nízkych Tatrách a bude určený pre deti vo veku 8-12 rokov. Bližšie informácie o tábore i samotné prihlášky zverejníme neskôr.

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní.
Príslušné tlačivo je k dispozícii v predsieni kostole a na farskej stránke:
http://faraluky.sk/images/data/Vyhlasenie_2022.pdf
Vopred veľmi pekne ďakujeme.

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 3 a 4.

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA A INÉ

Na Popolcovú stredu 22. februára 2023 bude o 18.00 v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne vítaní.

V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na Pobožnostiach krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20.00 v Katedrále sv. Martina.

Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácie nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých zemetraseniach | Pomoc utečencom (charita.sk)

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: Fara Lúky (faraluky.sk)

Pozvánky