Úmysly

Pondelok

18:30 Poďakovanie za 25 rokov manželstva Katky a Tomáša, prosba o milosť viery pre deti a Božie požehnanie pre celú rodinu / Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre mamu Emíliu, Oľgu, Vincenta, Katku a Paulu |

Utorok

08:00 + rodičia Helena a František Ulbrichtoví |
18:30 + starí rodičia Kľuskoví a Žofajoví |

Streda

08:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre krstnú mamu Adelu a jej rodinu | Popolcová streda
18:30 + manžel Peter, rodičia a priateľ Demeter |

Štvrtok

08:00 + rodičia Alojzia a Anton, svokrovci Irena a Vojtech |
18:30 + otec Vojtech a manželka Terézia, starý otec Izidor a manželka Anna |

Piatok

08:00 + Peter, Milan a starí rodičia |
18:30 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre manžela a vnúčatá |

Sobota

08:00 + Ján a Mária, ich syn Martin a jeho svokrovci Jozef a Karolína |

Nedeľa

08:00 + Rudolf, Andrej, Magdaléna a rodičia |
09:30 + rodičia Anna a Teodor Nagyoví, bratia Jozef a Vojtech, manžel Ján a starí rodičia z oboch strán |
11:00 + Marta Zemanová |
18:30 Za farnosť |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú
v pondelok o 18:30, v utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu o
8:00, v nedeľu o 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej
omše môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli
farnosti (farnosť DNV).

• Popolcová streda – V stredu 22. 2. 2023 je Popolcová streda.
Tento deň je v cirkvi dňom prísneho pôstu, začíname pôstne
obdobie, ktoré je časom prípravy na Veľkú noc.

• Krížová cesta – V pôstnom období sa budeme v našej farnosti
každý piatok pred večernou sv. omšou, od 17.45, modliť Krížovú
cestu. Každý piatok ju bude viesť iné spoločenstvo z našej farnosti.
V piatok 24. 2. 2023 to bude spoločenstvo seniorov. Všetkých vás
srdečne pozývame k tejto spoločnej modlitbe.

• Biblická hodina – V stredu po večernej svätej omši bude
biblická hodina. Téma: Piesne proroka Izaiáša o Božom
služobníkovi. Odporúčame si prečítať aspoň jednu z nich: medzi
kapitolami 42-53. Tešíme sa na vás a srdečne pozývame.

• Zbierka na charitu – Budúcu nedeľu 26. 2. 2023 bude jarná
zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje
za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde
v službe núdznym. Charitu môžete podporiť aj online –
www.charitaba.sk

• Zapisovanie úmyslov – V nasledujúcom týždni môžete
v sakristii kostola nahlasovať úmysly sv. omší na mesiac marec.

• Farské tábory 2023 – Radi by sme pozvali všetky deti na
tábory, ktoré toto leto chystáme v našej farnosti. Tento rok máme aj
novinku – tábory budú dva. Tábory realizujeme s finančnou
podporou OZ GAUDETE Devínska Nová Ves.
DENNÝ tábor, 7. – 11. 8. 2023 : pre deti vo veku 5 – 12 rokov,
bude už tradične v F-centre a okolí.
POBYTOVÝ tábor, 13. – 19. 8. 2023: pre deti vo veku 9 – 16
rokov, bude v Brezovej pod Bradlom.
Všetky podrobnosti a informácie k táborom, ako aj k prihlasovaniu
nájdete na webe farnosti a tiež na facebooku Farského tábora.
Prihlasovanie je spustené od 19.2. do 10.3.2023.

• Podpora táborov – Aj tento rok by sme chceli poprosiť o
podporu táborov – sú medzi nami rodiny, ktoré by svoje deti na
tábor poslať nemohli, lebo im chýbajú peniažky. Snažíme sa o
získanie rôznych zdrojov, no ak ktokoľvek z vás má chuť podporiť
tábory, či už finančne alebo materiálne, budeme veľmi vďační.
Akákoľvek drobná podpora bude veľmi nápomocná. Finančne
môžete podporiť tábory zaslaním peniažkov na účet OZ GAUDETE
– je uvedený na webe farnosti. Ak by ste radi podporili tábor
materiálne, dajte nám o tom, prosím, vedieť na mail:
gaudeteoz@gmail.com

• Zbierka Slovenskej katolíckej charity – Biskupi Slovenska
pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu
solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii.
Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať
prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100
0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácie
nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po
ničivých zemetraseniach | Pomoc utečencom (charita.sk)

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.devinska.fara.sk/

Pozvánky