Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |
14:00 | Malá Čierna, pohrebná svätá omša

Streda

07:15 | školská kaplnka
18:00 |

Štvrtok

08:00 | Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok
18:00 |
08:30 | Domov vďaky
17:00 | Malá Čierna
18:00 | Veľká Čierna
18:00 | Ďurčiná

Piatok

06:30 | Začína novéna k Duchu Svätému
17:00 | - Birmovancov pozývame na večernú sv. omšu v Rajci + adorácia
18:00 | Ďurčiná

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

07:00 | 7. veľkonočná nedeľa
09:00 |
10:30 | birmovanecká
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Modlitba sv. ruženca je dnes o 14:00 a prvonedeľná pobožnosť.

   

Májové pobožnosti sú pred sv. omšami po modlitbe sv. ruženca. Môžete aj doma pri kaplnkách. Obetujme ich za našu farnosť, birmovancov, prvoprijímajúce deti.
Deti budú mať  list, na ktorom každý deň si môžu po májovej pobožnosti vymaľovať 1 kvetinu. Povzbudzujeme rodičov aj deti, birmovancov, aby  aj počas týždňa prišli na sv. omšu.
Kontakt – 041/542 2311rajec@fara.sk

   

V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom v utorok o 18:00 pokračuje kurz Náboženstvo pre dospelých.
    
V sobotu 20.5. bude nácvik birmovancov a sv. spoveď o 9:00. Po nácviku brigáda.
   
Sviatosť manželstva chcú prijať v sobotu 20.5. v Rajci o 14:00 Marián Krajčoviech a Dominika Ďurajková, v Ďurčine o 15:00 Juraj Galovič a Lenka Súkeníková.
Ak by niekto vedel o cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na fare.
Pamätajme na nich v modlitbách.
   
Vo farnosti Rajecké Teplice sa organizuje biblicky kurz Rút v dňoch 9.-11. júna 2023 zameraný na obnovu vzájomného vzťahu medzi manželmi. Kurz vedie gréckokatolícky kňaz, otec Jozef Maretta. Viac informácií o kurze ako aj o registrácii sa dozviete na stránke www.rut.sk
    
Inštitút Comimunio a združenie Ekuza pozývajú na festival Týždeň kresťanskej kultúry 16.-23. mája. Výstavy, koncerty, prezentácia knihy, prehliadka katedrály a iné podujatia na každý deň.
Budúcu sobotu 20. 5. o 19:00 sa v rámci tohto týždňa koná koncert Zboru sv. Ladislava, na ktorý srdečne pozývame. Viac informácií
   
Od 14-21.5.2023 (nedeľa – nedeľa) je týždeň modlitieb a pôstu
– úmyslom je pokornými modlitbami a pôstom mobilizovať kresťanov k pokániu  za náš národ.
   
Po sv. omšiach je možnosť v sakristií zapísať si úmysly sv. omši do decembra.
   
   
Katolícka spojená škola otvára jednu triedu materskej školy. Záujemcovia majú možnosť vypísal elektrónu ku prihlášku na stránke školy do konca mája. Škôlka bude sídliť v budove školy oproti kostolu. Katolícka spojená škola
   
Prvoprijímajúce deti Katolíckej spojenej školy v Rajci budú cez týždeň v škole prírody. Nácvik na prvé sv. prijímanie sa preto presúva o týždeň na pondelok 22. a piatok 26. mája.
   
  
Ponuka časopisov
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
– Katolícke noviny,
– Posol,
– Slovo medzi nami
   
Prajeme požehnaný týždeň.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farnostrajec.sk/

Pozvánky