Úmysly

Pondelok

07:00 Za farnosť |

Utorok

18:30 + Pavel Šramko |

Streda

07:00 Za B. pož. pre rodinu Maceškovú |
18:30 + Ján Krnáč a za B. pož. pre rodinu |

Štvrtok

07:00 + Ladislav Peťko |
18:30 + rodičia a brat Štefan |

Piatok

07:00 Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Fintorovú a Guttenovú |
18:30 + Jozef, Mária, Tomáš a Ivan |

Sobota

07:30 + Vladimír a celá rodina |

Nedeľa

07:30 Za Božie požehnanie pre Milana Jančiara |
10:00 Za B. požehnanie pre rodinu Kušpálovú |
08:45 | DD

Oznamy

  • V pondelok, stredu, štvrtok a v piatok budú sv. omše ráno o 7.00 hod.
  • Vo štvrtok pozývame dôchodcov na raňajky na faru.
  • Vo štvrtok po večernej sv. omši sa budeme modliť modlitby a spevy Taizé. Pozývame vás.
  • V piatok bude adorácia od rannej do večernej sv. omše.
  • V piatok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie mládeže.
  • V nedeľu po sv. omši o 10.00 budeme spievať akatist poženania rodín. Nácvik rodín bude v utorok po večernej sv. omši. Pozývame spievať nie len manželov, ale aj deti a starých rodičov.
  • Upratovať kostol prosíme 7. skupinu v sobotu po rannej  omši.
  • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
  • Ďakujem všetkým animátorom, ktorí pripravili pre deti karneval. Taktiež ďakujeme aj p. riaditeľovi Cirkevnej školy, ktorý nám poskytol telocvičňu zadarmo..
Odkaz na zdrojovú stránku: www.sekier.fara.sk

Pozvánky