Úmysly

Pondelok

18:00 Za zdravie a B. pomoc pre syna Miroslava, vnuka Benjamína a starú mamu Máriu | féria

Utorok

07:00 + Ján Libo | féria

Streda

07:00 + Štefan Blaščák | féria

Štvrtok

18:00 + syn, + rodičia, + sestra s + manželom a + švagriná | féria

Piatok

18:00 + Tibor Cabánik mladší | féria

Sobota

07:00 + manžel Jozef a + z rodiny Kokovej a Karvašovej | féria
18:00 Za zdravie a B. pomoc pre manžela | féria

Nedeľa

07:30 Za veriacich | Siedma nedeľa v Cezročnom období /A/
09:30 + Jozef Martinca, nedožitých 100 r. a + manželka Anna | Siedma nedeľa v Cezročnom období /A/

Oznamy

  • V stredu 15. 2. o 08:30 hod. budú kňazské rekolekcie vo Farnosti Horná Ves, najskôr
    pracovná časť a o 11:30 h. v Kostole sv. Jána Pavla II. sv. omša. Prosím o Vaše modlitby.
  • V sobotu o 09:00 hod. bude ďalšie stretnutie s birmovancami na fare.
  • Upratovanie kostola bude mať na starosti skupina č. 5. p. Kúšová, p. Ivanová,
    p. Grolmusová s dcérou, p. Cígerová a p. Kollárová.
Odkaz na zdrojovú stránku: ziar.fara.sk

Pozvánky