Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + rodina Hokšová a Krajčovičová | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov. / JD
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu a sestru | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 + rodina Fogelová a Kellerová | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre manželku Margitu | Senec / slov. / JD

Piatok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Martu | Senec / slov. / JD

Sobota

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Dominik a Jozefína Malíkoví | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 + Terézia a Ján Martvonoví | Senec / slov. / MF
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / JD
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 + členovia rodiny Hozlárovej a starí rodičia z oboch strán | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / MF
18:30 Za veriacich | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

 • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
 • TOMBOLA A KOLÁČIKY NA PLES – Chceli by sme poprosiť na farský ples darcov o prispenie do tomboly. V rámci plesu organizátori pripravili súťaž o najlepší koláčik. Pozývame všetky šikovné gazdinky, ktoré prídu na ples, aby doniesli svoj obľúbený koláč. Koláče budú následne slúžiť, ako súčasť občerstvenia. Najlepšie koláče budú odmenené symbolickou cenou v tombole.
 • STRETNUTIE BIRMOVANCOV – Bude vo štvrtok na sv. omši a po nej v pastoračnom centre. Sviatosť Birmovania bude vyslúžená 15. apríla 2023.
 • TERMÍNY SLÁVNOSTÍ 1.SV. PRIJÍMANIA – 7.5. ZŠ Kysucká štátna plus ZŠ Kysucká súkromná plus deti z mimoseneckých škôl; 14.5. ZŠ Mlynská; 21.5. ZŠ Tajovského (žiaci p. kaplána); 28.5. ZŠ Tajovského (žiaci p. uč. Kolekovej). Čas: vždy v nedeľu o 9:30.
 • STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ – Bude v stredu v pastoračnom centre o 18.00 hod.
 • SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE – Pozývame mladých zúčastniť sa SDM v Lisabone so Svätým Otcom, 29. júla – 10. augusta 2023, spolu s našou farnosťou (s kaplánom Michalom). Vek: 15 až 30 rokov (v čase SDM). Celková cena je 605 eur. Cesta tam aj späť bude viacdňová (cez Lurdy a naspäť aj Padovu alebo Benátky). Prosíme záujemcov, aby sa zapisovali v sakristii, do dnešnej nedele 12. februára, aby sme mohli doriešiť dopravu – rezervovať miesta v autobuse. Zatiaľ sa oficiálne neregistrujte. Pri probléme s financiami obráťte sa na p. farára, alebo p. kaplána Michala. Takisto vítame aj dospelých účastníkov ochotných doprevádzať nedospelých.
 • FINANČNÁ VÝPOMOC PRE SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE – Chceli by sme poprosiť tých, ktorí by mali možnosť prispieť našim mladým na SDM v Lisabone, keby priniesli na faru príspevok. Pomôžete im tak zúčastniť sa stretnutia s pápežom a mladými z celého sveta a čiastočne pokryť vyššie náklady.
 • BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA – vyhlasuje vo farských charitách materiálnu zbierku Svetlo pre Ukrajinu. Pri príležitosti blížiaceho sa 1. výročia od vypuknutia vojny, 24. februára, Charita pozýva ľudí darovať od 5. 2. 2023 do 26. 2. 2023 sviečky, kahance, baterky, tužkové batérie a powerbank (záložný zdroj energie) pre najviac postihnuté oblasti vojnou zmietanej Ukrajiny. Spolu s modlitbou za trpiacich a mier, môže byť dar sviečky symbolom svetla Krista prinášajúceho pokoj pre každého. Prosíme, vyzbierané veci vložte do zbernej nádoby vzadu v kostole. Charita bude dary distribuovať pre trpiacich ľudí na Ukrajine.
 • MANŽELSKÉ STRETNUTIA – Pozývame na „manželáky“ v letných termínoch. Sú výbornou príležitosťou, ako posilniť svoj manželský vzťah. Viac info u manželov Cíbikovcov, alebo na  www.mstretnutia.sk
 • NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA – Od 13.2.-19.2.2023 pozývame Vás aj v našej farnosti zapojiť sa do programu. Od pondelka do piatku aktivity pre manželov s možnosťou sa zapojiť do súťaže, informácie budú na letáku ktorý sa bude rozdávať v nedeľu po sv. omšiach. Vo štvrtok 16.2. po večernej sv. omši adorácia s modlitbami a spevom za manželov našej farnosti. V piatok 17.2. slávnostná večerná sv. omša s obnovením manželských sľubov a vyhodnotenie súťaže.
 • SEDMOKRÁSKA – pozýva deti predškolského veku na stretnutie, ktoré bude túto nedeľu 12.februára  o 15.00 hod. v Pastoračnom centre.

Pozvánky