Úmysly

Pondelok

06:30 +Ján (1.výročie) | Sabinov
18:00 ZBP jubilujúcich | Sabinov

Utorok

06:30 +Ján | Sabinov
18:00 ZBP Sebastián s rod. | Sabinov
06:00 ZBP Mária s rod. | Jakubovany

Streda

06:30 +Cecília | Sabinov
18:00 +František +Mária +Gabiel | Sabinov
17:00 +Miroslav a príbuzní | Orkucany

Štvrtok

06:30 +Ján +Peter +Dominik +Mária +starí rodičia | Sabinov
18:00 ZBP bohuznáma | Sabinov
18:00 ZBP Cyril s rod. | Jakubovany

Piatok

06:30 +Stanislav +Anna +Marek +Alena | Sabinov
18:00 +Mária +Ján +Anna +Imrich +Helena +František | Sabinov
18:00 +Miroslav +Helena +Dominik | Orkucany

Sobota

06:30 +Juraj | Sabinov
18:00 ZBP Anna (70r.) | Sabinov
18:00 ZBP Valéria (30r.) Adrián | Jakubovany

Nedeľa

07:30 +Magdaléna | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
09:00 +Juraj +Anna +Štefan +Žofia | Jakubovany
10:30 +Mária +Žofia +Rudolf | Orkucany

Oznamy

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA Začiatkom roka sme oznámili termín slávenia sviatosti birmovania v našej farnosti (25.6.). Dôrazne pripomíname našim birmovancom, aby dodržiavali podmienky prípravy. Zvlášť to platí pre účasť na pravidelných stretnutiach a na piatkovej sv. omši. Prosíme rodičov, aby dohliadli na prípravu svoich detí.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA Tento týždeň od 13.-19.2.2023 prežívame Národný týždeň manželstva. V rámci tohto týždňa vás pozývame v piatok 17.2.2023 po večernej svätej omši na “Manželský večer”. Spoločne sa budeme modliť za manželstvá našej farnosti, povzbudíme sa duchovným slovom a na záver manželia si budú môcť obnoviť svoj manželský sľub. V nedeľu 19.2.2023 popoludní pozývame na filialkach v Jakubovanoch o 13.30 a Orkucanoch o 14.00 manželov k spoločnej modlitbe a obnove si manželkého sľubu. Tešíme sa na vás!

POPOLUDNIE PRE DETI Všetky deti nasej farnosti pozývame opäť na stretnutie, ktoré bude v sobotu 18.2. na fare. Začíname o 14.h. Predpokladaný záver je o 17.h.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať: Kristián Balco z Novej Bane a Jana Janičinová zo Sabinova. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli platne prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na Farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb farského spoločenstva.

https://farnostsabinov.sk/oznam/318

Odkaz na zdrojovú stránku: www.farnostsabinov.sk

Pozvánky