Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

07:15 | školská kaplnka
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
09:30 | Celodiecézna rekolekcia Žilina – Vlčince z príležitosti 15. výročia diecézy

Piatok

06:30 |
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 4. skupiny; po sv. omši bude stretnutie v skupinkách.
17:00 | Ďurčiná, pri sv. omši udelíme sviatosť pomazania chorých

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

08:00 |
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná, fašiangoví chlapci a dievčatá všetkých pozývajú prísť v krojoch.

Oznamy

eRko v Rajci pozýva deti na karneval, ktorý sa uskutoční v nedeľu 19.2. v Pastoračnom centre. Začíname o 15:00. Môžete sa tešiť na rôzne aktivity na rôzne aktivity na stanoviskách a záverečnú tancovačku. Tešíme sa na vás aj vaše masky.
   
Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii.
Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácií nájdete na stránke www.charita.sk
    
 Pozvanie na jednodňovú duchovnú obnovu pre slobodných  mužov a ženy 25+
Obnova sa uskutoční 25.2.2023 v čase 8:30 – 17:30 v kláštore Školských sestier sv. Františka v Žiline.
    
Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na 16. ročník Púte Zaľúbených, ktorá sa uskutoční v priestoroch národnej baziliky v Šaštíne v sobotu 18. februára 2023. Púť je určená pre všetkých zaľúbených – chodiacich, snúbencov i manželov. Vrcholom dňa bude sv. omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Okrem toho sa môžete tešiť na krátku diskusnú prednášku a večer na koncert kapely Espé. …Viac informácií
   
Príspevok do farských listov na pôstne obdobie môžete dať do 20. februára.
   
Ponuka časopisov
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
– Katolícke noviny,
– Posol
   
Prajeme požehnaný týždeň.

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farnostrajec.sk/

Pozvánky