Úmysly

Pondelok

06:30 za + Jána, Gašpara, rodičov a prarodičov z oboch strán |
17:30 za + Jozefa Jonasíka |

Utorok

06:30 za + Ľubomíra, Michala, Apolóniu, Jána a krstných rodičov |
17:30 za + Jozefa, Annu, Alexandra a Pavla |

Streda

06:30 za obrátenie a dar živej viery pre Róberta, Richarda, Samuela a Janu |
17:30 za + Otíliu |

Štvrtok

06:30 za + Marcelu Jakubíkovú |
17:30 za + Annu, Michala, Jána, Máriu a Jána |

Piatok

06:30 za Boží ľud a za Czš |
17:30 za + Ondreja, Máriu, Jozefa a Alenu |

Sobota

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre duchovných farnosti Púchov |
18:30 za + Alžbetu, Evu, Rudolfa, Štefana a Ondreja | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za + Karola Karasa | 7. nedeľa
08:30 za + Jána, Marii a Jána | 7. nedeľa
10:00 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Petra a Ivanu | 7. nedeľa
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Júliu, Katarínu, Andreu, Simonu, Moniku, Štefana a Helenu | 7. nedeľa

Oznamy

6. nedeľa – 12. februára 2023

 

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v utorok sviatok sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, patrónov Európy a hlavných patrónov žilinskej diecézy;
  • v piatok ľubovoľnú spomienku siedmich sv. zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie;
  • v sobotu ľubovoľnú spomienku Panny Márie;
  • 7. nedeľu.

 

Sv. omša v piatok za účasti žiakov a pedagógov Czš: bude o 8.30, je to jediná sv. omša ráno.

Detská sv. omša: bude v pondelok o 17.30, po sv. omši bude nasledovať stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí vo farskom kostole.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30.

Formačné stretnutie saleziánov – spolupracovníkov: bude v utorok popoludní pod vedením dona Štefana Walnera, ktorý bude celebrantom večernej sv. omše.

Ružencové bratstvo: bude mať fatimské večeradlo v 13. deň tohto mesiaca hodinu pred sv. omšou.

Duchovná obnova: ktorú organizujú členovia ružencového bratstva pod vedením otcov rehole dominikánov, bude v sobotu 25. februára vo farskom kostole. Viac informácií o bohatom duchovnom programe sa nachádza na plagáte vo výveske.

Karneval pre deti: ktorý organizuje Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove, bude v piatok v Športcentre od 15.30 – 18.00.

Karneval pre deti: ktorý organizujú saleziáni spolupracovníci a ochotní mladí animátori v telocvični ZŠ J.A. Komenského, bude v sobotu o 14.30. Darcovia, ktorí chcú prispieť do tomboly, môžu svoj dar priniesť sakristie farského kostola.

Sviatosť krstu budeme: sláviť vo farskom kostole v sobotu o 8.00, krstná náuka prebehne v rámci krstu.

Spoločenstvo rodín v rámci Národného týždňa manželstva: pozýva manželov každého veku na zábavný kvíz do prednáškovej miestnosti farského úradu na budúcu nedeľu o 17.00. Záujemcovia sa môžu nahlásiť do soboty, aby sa podľa počtu manželských párov prispôsobili priestory. Viac informácii je na webe farnosti.

Varovanie polície: v podobe podvodu na senioroch si môžete prečítať na webe farnosti.

Zbierka na kostol: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí.

Biskupi Slovenska: pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity. Viac informácii je na webe charita.sk.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 2, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary

Odkaz na zdrojovú stránku: http://puchov.fara.sk/oznamy

Pozvánky