Úmysly

Pondelok

06:45 svatovci Marián a Anton |
18:00 za zdravie a PB rodine Talapeovej a Turčekovej |

Utorok

06:45 za zdravie a PB pre Máriu Šusterovu |
18:00 za zdravie a PB sestre Marii s rodinou |

Streda

06:45 rodina Daneková |
18:00 Ivan Demeter a rodičia Štefan a Brigita |

Štvrtok

06:45 manžel Ján, dcéra a syn a rodičia a sestra |
18:00 za zdravie a PB pre Jožka, Lucku a ich deti |

Piatok

06:45 Róbert Pálenik a Jozef Páleník |
18:00 dedko Jozef a ost. rodina |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 +Milan a Anastázia Manduchoví |

Nedeľa

07:00 za zdravie a PB rodine Feješovej,Štuchalovej,Ďatelinkovej |
09:00 +za PB a zdravie k 80-tke Anne |
10:30 -za veriacich farnosti |
18:30 rodičia Valachoví a Vargoví a ich deti |

Oznamy

 

– Milodary na kostol : Bohu známa z krstu -20,-€, Bohu známa z pohrebu -50,-€, Bohu známa -50,-€, Bohu známa z pohrebu -50,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie kostola má na starosti ruža pani Evy Čanigovej.

– Na budúci týždeň vo štvrtok budú kňazské rekolekcie pre náš Dekanát Partizánske. Sv. omša bude v našom kostole rekolekčná vo štvrtok o 10.h. Z tohto dôvodu vo štvrtok ráno sv. omša nebude.

– Na budúci týždeň vo štvrtok po večernej sv. omši pozývame vás na modlitbu chvál. V tejto súvislosti Chvál nezabudnite aj na dobré zdielané podnety na čítanie životných príbehov, ktoré zato stoja.

– Na budúci týždeň v sobotu o 17,30 h. pozývame birmovancov na katechézu prípravy k birmovke.

– V súvislosti s prípravou k 1.sv.prijímaniu a birmovke ponúkame vám milí a ctení rodičia možnosť dať pokrstiť už školopovinné dieťa ak ho nemáte pokrstené. Ohlásiť sa môžete priamo u nás kňazov vo fare ( 0907 816 303 ) resp. prostredníctvom katechétov v škole.

– Dovoľujeme si vás opäť poprosiť o darovanie 2% z vašej odvedenej dane za rok 2022 v prospech občianskeho združenia Lavína.
Z prostriedkov 2% dane darovaných sme v predchádzajúcom období podporili spevokol Pramienok, výlety autobusom prvoprijímajucich detí, spomienkové predmety pre deti k 1.sv.pr. a birmovke, oslava Mikuláša pre detí… Ďakujeme vám za ochotu a podporu občianskeho združenia Lavína. Potrebné tlačivo nachádza sa v elektronickej podobe na stránke fary https://partizanske.fara.sk /oz-lavina, alebo v papierovej podobe môžete si ho vyzdvihnúť v kostole vzadu na stolíku.

Na ekostol sv. omša bude vždy v nedeľu o 10,30 h., ako aj prikázaný sviatok.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://partizanske.fara.sk/farske-oznamy/

Pozvánky