Úmysly

Nedeľa

07:00 † rodičia Mária a Richard, sestra Ľubica | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † Lukrécia Pokopcová, † rodičia z oboch strán | R
18:30 † rodičia Juraj a Oľga Benetínoví, † Ján a Margita Melicheroví a ostatná živá rodina | Š

Pondelok

07:00 † rodičia, prosba o dar živej viery pre deti | K
18:30 † Mária Marková (pohrebná) | Č

Utorok

07:00 † manželia Jurisoví, dcéra a syn | Č
18:30 † Ľubomír Gono (1.výročie) | K

Streda

07:00 † rodičia | Š
17:00 † sestra Marta (1. výročie), brat Marian, synovec a rodiča | K

Štvrtok

07:00 † rodičia Ján a Valéria, sestry Oľga a Ľudka, švagor Miroslav a za zdravie a Božiu požehnanie pre živú rodinu | Č
18:30 † Emil Valo, jeho rodičia, sestra, švagor a synovec Róbert | K

Piatok

07:00 † Pavol, Apolónia a Dominik Királoví | K
18:30 † spolužiaci a triedny profesor | Č

Sobota

07:00 † rodičia Trebatickí | R
18:30 † Emilian Radošinský (2. výročie) | Č

Nedeľa

07:00 Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie do manželstva | Š
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † Amália Bagová (1.výročie) | R
18:30 † rodina Gašparová | Š

Oznamy

1. Pokračuje prenos nedeľných omší 9.00: https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

2. Pozývame na miništrantské stretko ktoré bude dnes v nedeľu o 15:00 v pastoračnom centre.

3. Dnes, v nedeľu 12.2. po večernej svätej omši vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín, spievané vešpery v našom farskom kostole.

4. Stretnutie spolupracovníkov Duchovnej rodiny pátra Gabriela sa uskutoční v pondelok 13.2. v kaplnke Školských sestier de ND o 17.00 h
.
5. Spovedáme v týždni denne½ hodiny pred omšami a vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie.

6. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

7. V stredu o 18.00 bude v kostole pravidelné stretnutie farského spoločenstva. Teraz je na programe modlitba: Kajúca pobožnosť – modlitba a nové impulzy do pôstneho obdobia.

8. V stredu o 20.00 bude v pastoračnom centre stretnutie Modlitieb otcov. Pozývame mužov našej farnosti.

9. V piatok po večernej omši bude stretnutie birmovancov.

10. Upratovanie kostola má v tomto týždni v piatokráno skupina č.3.

11. Novomestský dekanát pripravuje predmanželskú prípravu snúbencov, ktorí v tomto roku chcú prijať sviatosť manželstva v termíne 17.3. – 19.3.2023. Začiatok v piatok 17.3. o 17:00 h, sobota 18.3. celý deň (obed zabezpečený), končí sa nedeľnou sv. omšou o 11:00h.  Miesto konania prípravy bude v našom Pastoračnom centre (farský úrad). Pre bližšie infokontaktcez e-mail : dekanat.novemesto@abu.sk alebo tel. 0948 011 440. Plagát je na výveske i webe farnosti.

12. Počas jarných prázdnin 28.2.2023 (utorok) organizujeme celodenný miništrantský výlet do Technického múzea vo Viedni. Miništranti sa môžu prihlásiť v sakristií.

13. Dostali sme ponuku divadelných predstavení v Divadle A. Bagara v Nitre. Muzikál „Povolanie pápež“ bude v termínoch 20.2. o 18.00 a 4.3. o 18.30 ( vstupné od 15 € do 20 €). Muzikál „Jozef a jeho zázračný farebný plášť“ bude v termínoch 23.2.,  8.3. a 9.3. o 18.30 ( vstupné 30 €). Objednávanie – rezervácia vstupeniek: tel. 037/6524872. Zakúpenie vstupeniek aj on-line (https://www.dab.sk/program/)
:: https://www.dab.sk/inscenace/94-povolanie-papez
:: https://www.dab.sk/inscenace/234-jozef-a-jeho-zazracny-farebny-plast

14. Máte možnosť prispieť 2% z dane na naše Občianske združenia OZ Premena a OZ ActivClub. Tlačivá vyhlásenia nájdete na stolíku pri bočnom vchode i na našej webovej stránke.