Úmysly

Pondelok

17:30 – Za zdravie a BP pre Teréziu a Milana, a deti s rod. |

Utorok

06:15 – + Ivan |
17:30 – + Miroslav |

Streda

06:15 – + Mária a Ondrej |
17:30 – + Vincent, Lucia, Rudolf, Gizela |

Štvrtok

06:15 – Za dar živej viery, pokory a odpustenie pre Zuzanu, Miroslava a Soňu |
17:30 – Za zdravie a BP pre Petra, Martu, Annu a Jána |

Piatok

06:15 – Za zdravie a BP pre Máriu |
17:00 – + Vincencia (1. výročie) |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – + rodičia a súrodenci |

Nedeľa

07:00 – + Rozália |
08:30 – Za farníkov |
11:00 – Za zdravie a BP pre Lenku a Adrianku |

Oznamy

Farské oznamy:

  • Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z Podhája a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání a  ostatných ochotných farníkov, ktorí môžu pomôcť.
  • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 v kostole (Nie počas sv. omše).
  • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail.
  • Štvrtok od 17:00 – 17:30 bude Adorácia.
  • V piatok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie birmovancov, ktoré bude pokračovať aj po sv. omši na fare.
  • Birmovancom a rodičom s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie pripomíname potrebnú účasť na nedeľných sv. omšiach a stretnutiach.

Farské oznamy – Farnosť sv. Martina (mtmesto.sk)

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.martin.fara.sk/

Pozvánky