Úmysly

Pondelok

07:00 za Božiu pomoc v chorobe pre manžela | Františkánsky
18:30 + manžel Jozef Holeš, rodičia a súrodenci | Františkánsky

Utorok

07:00 za Božie požehnanie pre rodiny súrodencov | Františkánsky
18:30 + rodiny Fitová a Doránska | Františkánsky

Streda

07:00 + Hana Mackovýchová (1. výročie) | Františkánsky
18:30 + Ján a Mária Černí, Eduard a Mária Fialoví | Františkánsky

Štvrtok

07:00 za zdravie a Božie požehnanie pre chorých z rodiny | Františkánsky
17:00 | Kostolište
18:30 + rodičia Pavel a Ľudmila a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky

Piatok

07:00 za duše v očistci | Františkánsky
18:30 + Petra | Františkánsky

Sobota

07:00 + Karolína | Františkánsky
18:30 + brat Peter a synovec František | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + starí rodičia Drahošoví | Františkánsky
08:00 + rodičia Ján a Anna, Štefan a Štefánia | Farský
09:00 | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 poďakovanie za dar života a prosba o požehnanie pre rodinu | Františkánsky
18:30 + Viera Odumorková | Františkánsky

Oznamy

  • V utorok 14.2. si pripomíname 15. výročie vzniku našej Bratislavskej arcidiecézy. V katedrále svätého Martina bude o 10:00 h. svätá omša, ktorú bude celebrovať otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Zároveň sme všetci pozvaní duchovne sa zjednotiť v modlitbe za našu arcidiecézu.

  • Vo štvrtok je vo františkánskom kostole celodenná adorácia. Zapíšte sa, prosím, vzadu na stolíku.

  • Cirkevné Gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách srdečne pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční tento štvrtok od 8:00 do 12:00 h. v priestoroch budovy školy. Škola v školskom roku 2023/2024 otvára jednu triedu štvorročného vzdelávacieho programu. Viac informácií sa nachádza vo výveske a na školskej webovej stránke www.csmalacky.sk.

  • Saleziáni don Bosca a Pavlíni pozývajú na 16. ročník Púte zaľúbených, ktorá sa uskutoční po 3 rokoch naživo v priestoroch národnej baziliky v Šaštíne už túto sobotu 18. februára 2023. Púť je určená pre všetkých zaľúbených – chodiacich, snúbencov i manželov. Vrcholom dňa bude sv. omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, ktorú bude celebrovať dp. Jozef Pajerský. Okrem toho sa môžete tešiť na krátku diskusnú prednášku manželov Neslušanovcov a večer na koncert kapely Espé. Viac info a registráciu nájdete na stránke www.zalubeni.sk.

  • Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácie nájdete na stránke www.charita.sk

  • Bratislavská arcidiecézna charita prosí o zapojenie sa do materiálnej zbierky pre tých, ktorí už rok trpia vojnou na Ukrajine. Ide o zbierku sviečok, kahancov, bateriek, tužkových batérií a powerbank (záložných zdrojov energie).  Táto hmotná zbierka prebehne na budúcu nedeľu pred všetkými svätými omšami pri vstupe do kostola.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://malacky.fara.sk/