Úmysly

Pondelok

06:15 BPZ pre deti a vnúčatá |
17:00 + Ivan |

Utorok

06:15 BPZ pre rodinu |
17:00 + Jozef a Františka |

Streda

06:15 BPZ pre Jaroslava, Veroniku, Anetku, Hedvigu |
17:00 + Robert, Elena, Vincent | Ondrašová
17:00 BPZ pre Andreu s rodinou |

Štvrtok

06:15 BPZ pre Juraja s rodinou |
17:00 + Vladimír, Pavel, Pavel |

Piatok

06:15 BPZ pre Mariku, Milana, Petra, Martina, Filipa |
17:00 + Mária, Margita, Valéria, Ľubica, Anna | Ondrašová
17:00 BPZ pre Vieru |

Sobota

07:00 BPZ pre Lukáša, Simonu a Luciu |
17:00 + Miroslav |

Nedeľa

06:15 Za ľud farnosti |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Na úmysel celebranta |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 BPZ pre rodinu (40 r. manželstva) | Ondrašová

Oznamy

  • V utorok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie lektorov.
  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16:00 do sv. omše.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 5.
  • Na budúcu nedeľu má naša farnosť duchovný most s Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách.
  • Od pondelka 13. do nedele 19. februára prebieha na Slovensku Národný týždeň manželstva. Cieľom je propagácia a podpora manželstva ako vzácnej hodnoty. A preto v rôznych mestách Slovenska prebehnú rôznorodé aktivity na podporu dôležitosti manželstva v spoločnosti. Bližšie informácie o našom meste aj o iných slovenských mestách nájdete na stránke ntm.sk a na plagátoch na nástenkách.
  • Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a už zmaturovali alebo v tomto roku budú maturovať, nech prostredníctvom vlastného farára oznámia vedeniu kňazského seminára svoj úmysel do konca februára 2023Prvé stretnutie s kandidátmi do kňazského seminára sa uskutoční v marci. Prihláška na štúdium katolíckej teológie sa posiela na Teologický inštitút v Spišskom Podhradí do apríla 2023.
  • Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých od 15 do 30 rokov spoločne putovať na Svetové dni mládeže. Tie sa uskutočnia – 6. augusta 2023 v Lisabone. Mladí majú na výber z dvoch možností – zúčastniť sa iba Svetových dní mládeže v Lisabone, alebo sa zúčastniť aj tzv. Dní v diecéze, ktoré budú prebiehať od 24. júla 2023 v Porte. Preprava bude zabezpečená autobusmi s plánovanou návštevou Fatimy. Podrobnejšie informácie ako aj možnosť registrácie nájdete na webovej stránke www.svetovednimladeze.sk.
  • Dávame vám do pozornosti duchovnú obnovu pre miništrantov a starších chlapcov v apríli 2023. Všetky informácie sú na: ks.kapitula.sk a na plagátoch na nástenkách.

 

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralm.sk

Pozvánky