Úmysly

Pondelok

06:00 Za ZBP pre Stanislava s rodinou |
18:00 † Štefan Gonda a Jozef Pavol |

Utorok

06:00 † Valent, Alžbeta, Valent |
18:00 † Juraj a Ľudmila |

Streda

06:00 Za ZBP rodiny Štefana a Bibiany |
18:00 † Ján, Irena, Ján, Vierka |

Štvrtok

06:00 † Jozef Polovka |
18:00 † Mária Mlynárová |

Piatok

06:00 Za ZBP pre rodinu Polovkovú |
18:00 † Peter |

Sobota

06:30 † Alojz |
19:00 † Alena a Ondrej |

Nedeľa

08:00 Na úmysel darcu |
09:00 Na úmysel celebranta | GK
10:00 † Miroslav Rovder |
19:00 Za ZBP pre rodinu Jána |

Oznamy

SVÄTÉ OMŠE POČAS TÝŽDŇA:

Bazilika sv. Jakuba: ranná 6:00, sobota 6:30, večerná 18:00, sobota 19:00

BUDÚCA NEDEĽA:

Bazilika sv. Jakuba 8:00, 10:00, 19:00

Gymnaziálny kostol 9:00

Bazilika na Mariánskej hore —–

Závada 8:00

Levočská Dolina 9:00

Humanitár 10:00

ĎALŠIE OZNAMY:

 1. Oznamujeme všetkým birmovancom, že od zajtra bude prvé preskúšanie
  zo všetkých otázok, ktoré sa uskutoční na farskom úrade. Potrebné
  informácie nájdete na našej webovej stránke farnosti. Je potrebné si so
  sebou vziať aj preukaz birmovanca.
 2. Od pondelka 13. februára začína národný týždeň manželstva. V rámci tohto
  týždňa pozývame manželov našej farnosti na duchovnú obnovu do Baziliky
  sv. Jakuba.
  • Pondelok o 18:00 sv. omša a Eucharistická adorácia za manželstvá
  našej farnosti.
  • Utorok o 18:00 sv. omša s katechézou na tému Podstatné prvky
  manželstva.
  • Streda o 17:30 modlitba sv. ruženca a sv. omša s obnovou
  manželských sľubov. Po sv. omši pozývame na malé agapé na faru.
  • Každý deň je možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.
 3. Vo štvrtok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre birmovancov.
 4. V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti.
 5. V sobotu 18. februára 2023 o 9:30 sa uskutoční stretnutie Laických členiek
  Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zraz na Námestí Majstra Pavla
  pred Mestským divadlom Levoča.
 6. Sviatosť birmovania v našej farnosti bude 27.5.2023 v Bazilike sv. Jakuba
  o 10:00.
 7. Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k
  vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii.
  Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať
  prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000
  0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.
 8. Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farnostlevoca.sk/

Pozvánky