Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• V piatok po sv. omši vás srdečne pozývame na Eucharistickú adoráciu.
• Základná umelecká škola v Kysuckom Novom Meste vás srdečne pozýva dnes o 15.00 do
Farského kostola Panny Márie na koncert zborovej tvorby. Účinkovať budú 3 spevácke zbory
nášho mesta.
• Minúlý týždeň sa v prvonedeľnej zbierke na potreby kostola vyzbieralo 1.551 €. Za milodary
Pán Boh zaplať.
• Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na 16. ročník Púte zaľúbených, ktorá sa uskutoční
v národnej bazilike v Šaštíne v sobotu 18. februára 2023. Viac info a registráciu nájdete na
stránke www.zalubeni.sk.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšami okrem nedele.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.fpmknm.sk/

Pozvánky